• 05/06/2014

Contactloze data- en powertransmissie tot 12W

Op de Hannover Messe lanceerde Turck de NIC-serie: dit zijn inductieve koppelingen die contactloos data & power tot 12 W overdragen bij een luchtspleet tot 7 mm.

Trefwoorden: #Contactloze data- en powertransmissie, #Inductieve koppelingen, #Multiprox, #NIC-serie, #Turck

Lees verder

Productnieuws

ENGINEERINGNET.BE - Inductieve koppelingen bieden een alternatief voor sleepcontacten en worden gebruikt op hangtransporten, gereedschapswisselaars, draaitafels…

Grote montageflexibiliteit
De koppelingen bestaan uit een primair en een secundair deel en zijn net zo eenvoudig aan te sluiten als een connectorverbinding.

Door een maximaal toegestane hoekafwijking tot 15° en een parallelle uitlijnfout tot 5 mm zijn ze ook te monteren in nauwe of afwijkende inbouwsituaties.

De max. luchtinterface van 7 mm (beduidend hoger dan systemen van andere producenten !) komt eveneens ten goede aan de montageflexibiliteit.

De koppelingen zijn in de standaard uitvoering geschikt voor de overdracht van twee PNP-schakelsignalen. Wanneer het primaire deel is aangesloten op een IO-Link master dan zijn bi-directioneel ook gegevens van metende IO-Link sensoren overdraagbaar.

In combinatie met de I/O-Hub TBIL kunnen zelfs wisselgereedschappen worden gedetecteerd, aangezien deze boxen via IO-link een ID naar de controller kunnen sturen.

De combinatie van het tweede primaire deel – dat zelfs als IO-Link-Master werkt – en de TBIL-Hub maakt het zelfs mogelijk om tot 8 schakelsignalen over te dragen.

Voordelen van de contactloze koppelingen zijn te vinden in het voorkomen van slijtageproblemen waarmee zij onder meer geschikt zijn voor hangtransport, gereedschapswisselaars en walsen.

Omdat het secundaire deel in 10 ms gereed is voor gebruik en ‘dynamic pairing' ondersteunt (dit betekent dat primaire en secundaire delen willekeurig zijn te combineren), zijn de koppelingen ook in te zetten in toepassingen met korte takttijden zoals gereedschapswisselrobots en draaitafels. <<

Voor meer informatie:
MULTIPROX nv is de dochterfirma van TURCK.
Lion d'Orweg 12 - B-9300 Aalst
T 053 766 566 - F 053 78 39 77
mail@multiprox.be - www.multiprox.be

Dit gesponsorde tekstBERICHT is een realisatie van:
Multiprox


Bericht van de redactie: dit is een ingezonden mededeling, die mogelijk niet vrij is van commerciële invloeden. De verantwoordelijkheid voor de verstrekte technische en andere gegevens berust volledig bij de vermelde leverancier of fabrikant.