Ballast Nedam en Heijmans krijgen opdracht A9

Rijkswaterstaat heeft het project A9 Gaasperdammerweg, ter waarde van circa 700 miljoen euro, gegund aan IXAS Zuid-Oost, een consortium van onder meer Ballast Nedam en Heijmans.

Trefwoorden: #3i Infrastructure, #Ballast Nedam, #Fluor, #Heijmans, #IXAS Zuid-Oost, #pps, #publiek-private samenwerking

Lees verder

Nieuws

( Foto: Heijmans )

ENGINEERINGNET.NL - Het publiek-private samenwerking (pps) project A9 Gaasperdammerweg omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht. Aan consortium IXAS Zuid-Oost nemen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure deel.

Dit project bestaat uit alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht - Diemen in de regio Amsterdam, waaronder de brug over de Gaasp en de tussenliggende kruisende infrastructuur op de snelweg A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een ongeveer drie kilometer lange landtunnel.

De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa 700 miljoen euro, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i zijn de enige aandeelhouders van het project met een gelijk aandeel.

Ballast Nedam, Fluor en Heijmans participeren samen met een aandeel van een derde per partij in de Realisatie- en Exploitatie fase.

Het contract met Rijkswaterstaat zal in september 2014 worden ondertekend. Het project A9 Gaasperdammerweg is het derde traject van de weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere (SAA).