Werkgelegenheidsproject Mariahoeve Werkt! opgestart

Het nieuwe wijkbedrijf voor- en door langdurig werklozen uit de Haagse wijk Mariahoeve is officieel gestart. Dit project wil de wijkbewoner in bijstand aan de slag krijgen in eigen omgeving.

Trefwoorden: #Den Haag, #Facilicom, #Incluzio, #Mariahoeve Werkt!, #Werkgelegenheidsproject, #Werkgeversservicepunt

Lees verder

HR

( Foto: Facilicom )

ENGINEERINGNET.NL - Het bedrijf met de naam Mariahoeve Werkt! is een initiatief van de Gemeente Den Haag (via het Werkgeversservicepunt Den Haag) en Incluzio.

Via het wijkbedrijf worden 30 buurtbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk geboden. Daarnaast draagt het wijkbedrijf actief bij aan de verbetering van de leefbaarheid en economie in de wijk.

“De wijkbedrijf-deelnemers doorlopen in een half jaar een traject met opleidingen en persoonlijke begeleiding om zo door te stromen naar een betaalde baan. Verder draagt het wijkbedrijf bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk”, vertelt Saskia Fijma, projectmanager van Incluzio.

Erick Zandbergen, projectmanager van het Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag: "Wij zijn er trots op dat we met de inrichting van het wijkbedrijf ‘Mariahoeve Werkt!’ een brug hebben kunnen slaan tussen burger, overheid en bedrijfsleven.”

Deelnemers van Mariahoeve Werkt! doorlopen een traject van maximaal zes maanden en worden ingezet op diverse activiteiten binnen het leefbaarheidsdomein (veilig en schoon) van de wijk.

Ze worden via specifieke beroepsgerichte trainingen, instructies en intensieve begeleiding voorbereid op een baan bij een lokale werkgever, binnen het wijkbedrijf of bij een van de werkmaatschappijen van Facilicom.

Het project heeft een looptijd van een jaar. Indien dit project succesvol verloopt zal dit concept verder worden uitgerond naar andere Haagse stadsdelen/wijken.