High Voltage Water wint Waterinnovator of the Year Award (+video)

Met de elektrospray-techniek van deze start-up is het mogelijk om zout water te ontzilten, waarbij het energieverbruik en de investeringskosten veel lager liggen dan bij thermisch ontzilten.

Trefwoorden: #elektrospray, #High Voltage Water, #membraan, #ontzilting, #Wetsus

Lees verder

Techniek

( Foto: YouTube / High Voltage Water )

ENGINEERINGNET.NL - Deze elektrospray-techniek is gebaseerd op die van de inktjet printer: druppels worden daarbij geladen zodat ze elkaar afstoten, waardoor een fijne en gelijkmatige nevel ontstaat.

Een promovendus van het technologisch instituut voor watertechnologie Wetsus ontdekte dat dezelfde technologie op veel grotere schaal en met grotere debieten kan worden toegepast voor ontzilting van water.

Een typische ontziltingsinstallatie werkt met verdampers waar het zoute water op wordt gespoten, waarna het water verdampt en het zout achterblijft. Met elektrospray-technieken is het mogelijk om het water veel beter te verdelen over de verdampers, waardoor de warmteoverdracht van de verdampers op het water en daarmee het rendement aanzienlijk toeneemt.

Mogelijk bijkomend voordeel van de constante voeding is dat de pijp aldoor vochtig is, waardoor corrosie wordt verminderd.

Hoewel er steeds meer membranen worden ingezet voor het ontzilten van water, ziet High Voltage Water met name een markt voor dit product in de ontzilting van zeer zout water of brijn.

Bovendien is er een grote 'installed base' aan thermische ontziltingsinstallaties. Die zou kunnen worden aangepast en geoptimaliseerd met deze techniek.

Het bedrijf voert al gesprekken met geïnteresseerden, waarbij het er om gaat te laten zien dat de business case voor elektrospray gunstiger uitpakt dan de huidige technieken.


ACHTERGROND
De starter High Voltage Water, opgericht in maart 2014, is een spin-off van het onderzoeksinstituut Wetsus op de WaterCampus Leeuwarden. Het ging van start van zaaikapitaal van Icos Capital.