Nieuw onderzoekscentrum voor energietransitie (+video)

Voor dit centrum, waarbij de Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en TU Eindhoven samenwerken, komt 31,9 miljoen euro beschikbaar.

Trefwoorden: #alternatieven voor fossiele grondstoffen, #MCEC, #MESA+, #Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion, #onderzoekscentrum voor energietransitie, #Technische Universiteit Eindhoven, #TU/e, #UTwente

Lees verder

research

( Foto: screenshot YouTube - MCEC )

ENGINEERINGNET.NL - Het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC) richt zich zowel op het vinden van alternatieven voor fossiele grondstoffen waarbij metershoge reactoren van belang zijn, als op interactie op de schaal van nanometers.

Of het nu gaat om biomassa, syngas of ‘solar fuel’, in elk van de alternatieven voor fossiele brand- en grondstoffen gaan katalysatoren een belangrijke rol spelen: zij versnellen chemische reacties en maken de omzetting efficiënter en schoner. Onderzoek naar deze katalysatoren beweegt zich op de schaal van atomen en moleculen, maar ook op die van grote reactoren.

Het is daarmee zeer multidisciplinair: in het MCEC, een zogenaamd Zwaartekrachtprogramma waarin het Ministerie van OCW 31,9 miljoen euro investeert, werkt de Universiteit Twente samen met de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven.

De UT-inbreng komt voornamelijk uit het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, vanuit verschillende onderzoeksgroepen.

Tijdens de kick-off van het nieuwe centrum, begin november, liet prof. Rob Lammertink (Soft Matter, Fluidics and Interfaces) bijvoorbeeld zien hoe belangrijk de grensvlakken tussen vloeistof en gas zijn in dit onderzoek naar de energiebronnen van de toekomst.

Een grensvlak is cruciaal voor de interactie in katalytische reacties, daarom werkt Lammertink onder meer aan microchips waarin hij vloeistof langs gasbellen laat stromen om de effecten te meten.

Verschillende UT-disciplines komen in dit voorbeeld samen: zo is er binnen de groep Physics of Fluids van prof. Detlef Lohse veel kennis over het gedrag van gasbelletjes in vloeistof en over complexe fenomenen als turbulentie.

Tegelijk heeft de BIOS Lab-on-a-chip groep van prof. Albert van den Berg veel ervaring met vloeistoftransport in micro- en nanokanalen. Lohse en Van den Berg maken beiden deel uit van het management team van MCEC.

De transitie van ‘fossiel’ naar ‘renewable’ vergt de komende jaren nog veel onderzoek. In het nieuwe MCEC – volgens wetenschappelijk directeur prof. Bert Weckhuysen (UU) ook een verwijzing naar de bekende energievergelijking E=mc2 – zijn hiervoor de krachten gebundeld.

Voor de eerste vijf jaar gaat het, verdeeld over UU, TU/e en UT, om de aanstelling van 38 promovendi, zeven post-docs, drie tenure trackers en drie technici.


Bekijk de MCEC introductie video