KringloopWijzer voor verbetering mineralenefficiëntie melkveebedrijven

Vanaf dit jaar zijn melkveebedrijven met een fosfaatoverschot verplicht om de KringloopWijzer in te vullen. Dit instrument stelt veehouders in staat hun bedrijfsvoering te optimaliseren.

Trefwoorden: #duurzaam, #fosfaat, #KringloopWijzer, #melkveebedrijf, #mest, #mestoverschot, #nitraten, #veehouders, #zuivelsector

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.NL - Via de KringloopWijzer kan de melkvee- en zuivelsector zich op verantwoorde wijze ontwikkelen binnen de milieurandvoorwaarden.

Met de ontwikkeling van de KringloopWijzer zetten NZO, LTO Nederland, Nevedi en VLB zich samen in om de mineralenefficiëntie in de melkveehouderij te verbeteren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de fosfaatsituatie van alle melkveebedrijven in Nederland in beeld gebracht. Dit jaar ontvangen de melkveebedrijven een vooraankondiging van de RVO over de melkveefosfaatreferentie van hun bedrijf, gebaseerd op het jaar 2013.

Een fosfaatoverschot betekent dat de melkveehouder vanaf 1 januari 2015 de KringloopWijzer in moet vullen, zoals zuivelondernemingen hebben opgenomen in hun leveringsvoorwaarden. Naar verwachting heeft ongeveer 60% van de melkveebedrijven in Nederland een fosfaatoverschot.

Door beter te sturen op de benutting van mineralen kan de veehouder besparen op voer- en kunstmestaankoop en/of mestafvoer. Daarnaast kan de veehouder door efficiënter om te gaan met stikstof en fosfaat en het beperken van ammoniakemissie en broeikasgassen, zijn bedrijf op verantwoorde wijze ontwikkelen.

Om het invullen van de KringloopWijzer te vergemakkelijken,werd deze gekoppeld aan een centrale database, die vanaf midden januari 2015 beschikbaar zal zijn.

Deze Centrale Database stelt veehouder in staat digitaal beschikbare gegevens over zijn bedrijf automatisch in te laden. De veehouder bepaalt zelf welke partijen rechtstreeks gegevens mogen leveren aan de database.