Realisatie stroomverbinding tussen België en Engeland

Elia en National Grid hebben een joint-venture overeenkomst getekend voor de realisatie van Nemo Link, de eerste elektriciteits­interconnector tussen beide landen.

Trefwoorden: #elektriciteit, #elektriciteitskabel, #Elia, #interconnector, #joint-venture overeenkomst, #National Grid

Lees verder

nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - Na de voltooiing van het project zal de interconnector een capaciteit toelaten van 1000 MW.

De stroomverbinding zal bestaan uit een 140 kilometer lang kabeltraject tussen Richborough gelegen aan de kust van Kent en Herdersbrug bij Zeebrugge, waarbij onderzeese en ondergrondse kabels zullen worden gecombineerd. De elektriciteit zal in beide richtingen stromen tussen de twee landen.

Marie-Christine Marghem, Minister voor Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling: “Als op energievlak een modern land de plicht heeft om over voldoende productiecapaciteiten te beschikken om aan zijn energievraag te voldoen en het net de nodige flexibiliteit te geven, dan is het ondenkbaar dat elk land afzonderlijk deze doelstellingen gaat realiseren zonder de middelen van de andere landen in aanmerking te nemen.”

François Cornélis, CEO van Elia: "De bouw van verbindingen met een hoge capaciteit die de netten onderling met elkaar koppelen en de wederzijdse assistentie tussen de lidstaten bevorderen, is uitermate belangrijk. Zo kan België niet alleen de productie beter afstemmen op de vraag, maar zo komt er ook daadwerkelijk concurrentie op de Europese elektriciteitsmarkt."

Nemo Link zorgt voor een derde interconnector tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa, en helpt op die manier de interne energiemarkt op Europees niveau verder te integreren. Er zijn vandaag al twee stroomverbindingen actief: een verbinding met een capaciteit van 2000 MW met Frankrijk en een met een capaciteit van 1000 MW met Nederland.

Het Belgische net ligt op het kruispunt van de West-Europese en de Oost- Europese elektriciteitsmarkt en kan vandaag 3500 MW aan capaciteit invoeren. Er is ook een bijkomende interconnectie met een capaciteit van 1000 MW gepland met Duitsland.

Nemo Link zal naar verwachting in 2019 commercieel in gebruik worden genomen.