Samenwerkingsovereenkomst ter ondersteuning van biogebaseerde economie

Ghent Bio-Economy Valley (GBEV) en Malaysian Biotechnology Corporation (BioechCorp) hebben in het Maleisische Kuala Lumpur een samenwerkingsakkoord ondertekend.

Trefwoorden: #biobased economie, #BioechCorp, #GBEV, #Ghent Bio-Economy Valley, #Kuala Lumpur, #Malaysian Biotechnology Corporation, #Maleisië

Lees verder

Nieuws

( Foto: GBEV )

ENGINEERINGNET.BE - Het samenwerkingsakkoord heeft tot doel bedrijven en onderzoeksinstellingen actief in de biogebaseerde economie in België en Maleisië te ondersteunen.

Het faciliteren van samenwerking en het uitwerken van commerciële toepassingen in beide landen staan daarbij centraal.

Als non-profit en netwerkorganisatie ondersteunt GBEV de ontwikkeling van duurzame biogebaseerde activiteiten en de daaruit resulterende economische groei in de regio van Gent.

Dit gebeurt o.a. door het opstarten van onderzoeksprojecten, het informeren van het brede publiek en het tot stand brengen van industriële integratie, synergie en clustervorming.

Een mooi voorbeeld van integratie is het bioraffinaderijcluster aan het Rodenhuizedok in de Gentse haven, dat met zijn productie van zowel bio-ethanol, biodiesel als bio-elektriciteit op één enkele site als het grootste geïntegreerde productiecomplex voor bio-energie binnen Europa kan beschouwd worden.

BiotechCorp ressorteert onder het Maleisische Ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie (MOSTI) en staat in voor de implementatie van de objectieven van het Maleisische Nationale Biotechnologiebeleid.

Het samenwerkingsakkoord tussen beide organisaties kwam tot stand na wederzijdse bezoeken tussen BiotechCorp en Ghent Bio-Economy Valley in 2013 en 2014.

Sofie Dobbelaere, Dagelijks Bestuurder van Ghent Bio-Economy Valley: “De bedoeling van deze samenwerkingsovereenkomst is om een internationaal netwerk en kennisplatform uit te bouwen voor het uitwisselen van kennis en expertise rond de ontwikkeling van biogebaseerde technologie en producten.

En zo nieuwe samenwerkingen te creëren tussen Maleisische en Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen actief in de sector van de biogebaseerde economie."

De overeenkomst werd vandaag ondertekend in Kuala Lumpur (Maleisië).


Op de foto:

  • Hendrik-Jan van Engelen, Commercieel Directeur van Havenbedrijf Gent en lid van de Raad van bestuur van GBEV,
  • Mohd Nazlee Kamal, CEO van BiotechCorp,
  • vicesecretaris-generaal van het Maleisische Ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie
  • de Belgische ambassadeur in Maleisië.