Extra geld voor onderzoek en productontwikkeling

De Nederlandse overheid reserveert de komende tien jaar 50 miljoen euro extra voor investeringen in onderzoek naar innovatieve producten.

Trefwoorden: #investeringskapitaal, #mkb-bedrijven, #onderzoek, #productontwikkeling, #Toekomstfonds

Lees verder

nieuws

( Foto: Solvay )

ENGINEERINGNET.NL - De komende jaren gaat het kabinet extra investeren in innovatie, onderzoek en de ontwikkeling van producten.

Tot eind 2016 kunnen mkb-bedrijven profiteren van 6 miljoen euro voor productontwikkeling via zogenaamde Innovatie Prestatiecontracten. Daarnaast reserveert het kabinet de komende tien jaar in totaal 50 miljoen euro extra investeringskapitaal voor innovatieonderzoek.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in brieven aan de Kamer over de uitwerking van het amendement Van Veen/Vos en het Toekomstfonds. “Dit biedt ondernemers en onderzoekers kansen om samen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen waar Nederlanders morgen en overmorgen hun brood mee gaan verdienen. Dat is van grote waarde voor onze aantrekkende economie”, aldus de bewindspersoon.

Met de aanvulling van 50 miljoen euro in de komende tien jaar komt er vanuit het Toekomstfonds in totaal 150 miljoen euro aan investeringskapitaal beschikbaar voor onderzoeksprojecten. Het geld wordt benut voor investeringen in onderzoeksfaciliteiten en om onderzoekers intensiever samen te laten werken met bedrijven.

In 2015 gaat het kabinet een eerste deel van 80 miljoen euro vanuit het Toekomstfonds investeren. Dit wordt ingezet voor verschillende doelen. Het wordt onder andere benut voor nieuwe proeffabrieken voor de digitalisering van de industrie, oftewel smart industry.

In deze zogenaamde Fieldlabs ontwikkelen onderzoekers en bedrijven met betere benutting van ICT nieuwe producten en diensten, waardoor Nederland haar concurrentiepositie kan verstevigen.

Ook komen projecten voor financiering in aanmerking die gericht zijn op het creëren van bedrijvigheid uit kennis, zoals de ontwikkeling van nieuwe licenties, aan te vragen octrooien of de opzet van business cases.

Daarnaast is er geld beschikbaar voor samenwerking tussen universiteiten, bedrijven en organisaties op het gebied van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Hoeveel budget er per project wordt uitgetrokken, is afhankelijk van de voorstellen en zal op een later moment bekend worden gemaakt.