Veiligheidsrisico’s verbonden aan nanomaterialen

Wetenschappelijke artikels over de veiligheidsrisico's verbonden aan nanomaterialen zijn eerder zeldzaam, en bovendien ontbreekt enig regelgevend kader. «Beter vroeg dan laat»,

Trefwoorden: #Frank Moerman, #maintenance, #nanomaterialen, #onderhoud, #veiligheidsrisico's

Lees verder

maint_art

ENGINEERINGNET.BE - Ondanks het feit dat de eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten aantonen dat veel nanomaterialen toxisch zijn voor levende organismen, worden ze toch met ongeziene snelheid in allerlei applicaties gebruikt.

Nanomaterialen zijn een klasse materialen waarbij minstens één dimensie zich in de nanometer-range (10-9 m) bevindt.

Koolstof nanobuisjes hebben dezelfde analoge structuur als asbest, en er zijn indicaties dat zij vele jaren na blootstelling (bv. inademen) dezelfde gezondheidsproblemen zullen veroorzaken, meer specifiek long- en buikvlieskanker.

Zonder richtlijnen en wetgeving die beschrijven hoe deze materialen moeten behandeld worden tijdens productie, verwerking, toepassing en afvalverwerking, zullen verwerkers en gebruikers op korte of lange termijn mogelijks ernstige gezondheidsschade ondervinden.

Er is dus dringend meer onderzoek vereist om per type nanomateriaal de schadelijke gezondheids- en milieu-effecten te bepalen, te meer omdat men niet zomaar de toxiciteit kan bepalen op basis van de eigenschappen die hetzelfde corresponderende materiaal in de millimeter-range bezit.

Men moet de gezondheids- en milieurisico’s van nanomaterialen dus geval per geval onderzoeken.


Klik hier om het eerste deel van een uitzonderlijke Engelstalige bijdrage van onze columnist Frank Moerman (KULeuven) te lezen ().

door Frank Moerman, KU Leuven