Industriezone Tongeren-Oost wordt 50 hectare groter

De uitbreiding van de industriezone Tongeren-Oost met 50 hectaren werd weerhouden als Limburgs SALK-project. Het Tongers AGB zal samen met LRM instaan voor de realisatie ervan.

Trefwoorden: #AGB, #Algemeen Gemeentelijk Bedrijf, #industriezone, #investeringsmaatschappij, #logistiek, #LRM, #stad Tongeren, #uitbreiding

Lees verder

Nieuws

( Foto: POM Limburg )

ENGINEERINGNET.BE - Het provinciebestuur Limburg heeft samen met de stad Tongeren een afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Dit proces van afbakening legt de groeigrenzen van de stad vast. Om de uitbreiding van Tongeren-Oost mogelijk te maken werden vooraf verschillende studies uitgevoerd, waaronder een locatieonderzoek, een plan-MER voor 6 zoekzones, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een landbouwgevoeligheidsanalyse en een landbouweffectenrapport.

Momenteel wordt er werk gemaakt van het Masterplan en een inrichtingsplan, als onderdeel van de logistieke studie van de POM. Daarna start het archeologisch onderzoek.

60% van de huidig ingenomen oppervlakte betreft logistieke bedrijven. Ook de uitbreidingszone is in hoofdzaak bestemd voor regionale logistieke bedrijven maar biedt ook in zekere mate ruimte voor ICT, media, Automotive, Life Sciences of Cleantech.

Uit een marktstudie blijkt dat voor Europese distributie Limburg een sterke positie inneemt binnen de logistieke draaischijf Vlaanderen en dat daarenboven Tongeren-Oost bovengemiddeld scoort binnen Limburg.

Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein is het noodzakelijk om de nodige gronden te verwerven. De procedure hiervoor is lopende.

Een deel van het huidig agrarisch gebied zal hierdoor verdwijnen, maar wordt elders gecompenseerd.

Om het nieuwe terrein te ontsluiten is de nieuwe parallelweg langs de E313 die aansluit op de nieuwe rotonde aan de Maastrichtersteenweg geschikt.

Bij de inrichting van het terrein zal bijzonder aandacht gaan naar het landschap: delen van de bedrijfsgebouwen worden in de heuvelflanken gebouwd en volledig rondom wordt een groenbuffer voorzien.