Alweer vier ERC Grants voor UGent onderzoekers

De European Research Council heeft opnieuw vier onderzoekers van de Universiteit Gent geselecteerd om een prestigieuze ERC Grant te ontvangen.

Trefwoorden: #ERC Grants, #European Research Council, #Frank Verstraete, #Kevin Braeckmans, #onderzoek, #Pieter Van Vlierberghe, #research, #UGent, #Veronique Van Speybroeck

Lees verder

research

( Foto: European Research Council )

ENGINEERINGNET.BE - UGent onderzoekers Veronique Van Speybroeck, Frank Verstraete, Pieter Van Vlierberghe en Kevin Braeckmans ontvangen elk, via deze ERC Grant, ongeveer 2 miljoen euro.

Voor Veronique van Speybroeck en Frank Verstraete is dit hun tweede ERC Grant; zij behaalden vijf jaar geleden al een ERC Starting Grant.

Met deze nieuwe financiering kunnen zij ook de komende vijf jaar vernieuwend en baanbrekend onderzoek doorvoeren.

De European Research Council of ERC kent sinds 2007 jaarlijks beurzen toe aan uitmuntende wetenschappers voor de uitvoering van een baanbrekend, innovatief en ambitieus onderzoeksproject.

De beurzen laten de onderzoekers toe om gedurende vijf jaar grensverleggend onderzoek uit te voeren en hun eigen onderzoeksteam (verder) uit te bouwen.

Dit onderzoeksprogramma is een onderdeel van het Europees Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie.

Er zijn drie types beurzen. De Starting Grants worden uitgereikt aan beloftevolle jonge wetenschappers aan het begin van hun onderzoekscarrière.

Consolidator Grants worden toegekend aan uitmuntende onderzoekers die al een eigen team hebben uitgebouwd en reeds hebben aangetoond zelfstandig een onderzoeksgroep te kunnen leiden.

Tenslotte zijn er de Advanced Grants voor gerenommeerde toponderzoekers.

Met deze nieuwe beurzen behaalde UGent in totaal reeds 23 ERC Starting Grants, 7 Consolidator Grants en 5 Advanced Grants.


(bron: UGent)

Dit zijn de geselecteerde projecten:

Kevin Braeckmans
heeft een ERC Consolidator Grant ontvangen voor het project ‘Laser-geïnduceerde waterdamp nanobubbels voor de intracellulaire toediening van nanomaterialen en de behandeling van biofilminfecties’ (NANOBUBBLE).


Veronique Van Speybroeck
met haar nieuwe ERC Consolidator grant (DYNPOR) zal haar onderzoek voornamelijk geconcentreerd worden rond simulatie van chemische en fysische transformaties in nanoporeuze materialen met state of the art moleculaire dynamicatechnieken.


Frank Verstraete
het ERC-project QUTE (QUantum TEnsor Networks) zal toelaten zijn onderzoeksgroep aan de UGent aanzienlijk te versterken en de horizon te verbreden van de theorie van kwantumverstrengeling naar diverse gebieden zoals materiaalkunde, statistische fysica, hoge-energiefysica, en zelfs machine learning en toegepaste wiskunde.


Pieter Van Vlierberghe
in het ERC project EPITALL zal hij proberen het epigenetische landschap van acute leukemie bij kinderen te ontrafelen om na te gaan of epigenetische elementen als doelwit kunnen fungeren om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die doelgerichter en met minder bijwerkingen de kankercellen kunnen afdoden.