Nederlands-Chinees fietsbeleidsplan moet fietsen promoten in Beijing

Ecofys, Royal HaskoningDHV en de China Academy of Transportation Sciences (CATS) hebben het beleidsplan ‘Beijing Bicycle Strategy and Policy’ aan de gemeente Beijing gepresenteerd.

Trefwoorden: #Beijing, #China Academy of Transportation Sciences, #consultants, #Ecofys, #fietsbeleidsplan, #fietsen, #file, #luchtvervuiling, #Royal HaskoningDHV

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Royal HaskoningDHV )

ENGINEERINGNET.NL - Het plan heeft als doel het gebruik van de fiets in de stad te stimuleren.

Het door de Asian Development Bank geïnitieerde en gefinancierde project moet een bijdrage leveren aan duurzamere mobiliteit in de metropool.

Door een grotere autodichtheid kampt Beijing met toenemende verkeersopstoppingen. Dit leidt onder meer tot langere reistijden, economische schade en luchtverontreiniging.

Tegelijkertijd neemt het aantal fietsers in de stad dramatisch af: van 63% in 1986 tot 14% in 2012, een cijfer dat nog steeds terugloopt.

Het afgelopen jaar onderzocht het team van consultants de huidige verkeerssituatie in Beijing en de oorzaken van de vermindering van het aantal fietsers.

Het team ontwikkelde een strategie om de tendens om te buigen en legde aanbevelingen voor aan de Asian Development Bank en de gemeente Beijing.

Volgens hun visie moet Beijing goede fietsroutes en fietsstallingen krijgen, het openbare deelfietssysteem verbeteren en uitbreiden, stedelijke functies meer mengen zodat reisbestemmingen binnen fietsafstand komen en fietsen integreren in een hoogwaardig openbaarvervoersysteem.

Er moet tevens een institutioneel kader komen waarin fietsen een integraal onderdeel vormt van de stedelijke verkeersplanning, waarbij gezaghebbende politici en ambtenaren fietsen met overtuiging promoten.

Dit vereist een cultuurverandering binnen de beleidsbepalende instellingen.

Voor de inwoners van Beijing is fietsen geen optie voor dagelijks gebruik en velen zien de auto als statussymbool. Het is een grote uitdaging om deze mentaliteit om te buigen.

Om een positieve en aantrekkelijke fietscultuur te creëren, worden aan de gemeente Beijing een breed scala aanbevelingen en acties voorgelegd, waaruit zij kunnen kiezen.

Er is in het project ook een toolkit ontwikkeld waarmee andere grote steden in Azië en Oceanië hun eigen fietsbeleid kunnen ontwikkelen.

Deze toolkit is straks voor iedereen beschikbaar bij de Asian Development Bank.