Positieve testresultaten voor stormbestendige golfenergieconvertor

Deze testinstallatie wekt energie op uit golven op zee. Het 1/4 schaalmodel van 2.5 m op 2.5 m is bestand tegen stormachtige omstandigheden met golven van 2.7 meter.

Trefwoorden: #drijvende slangconstructies, #energie, #energie opwekken, #golfenergie, #golfenergieboeien, #golfenergieconvertor, #groene energie, #Laminaria, #stormbestendig, #zeegolven

Lees verder

Techniek

( Foto: @HavenOostende )

ENGINEERINGNET.BE - De volgende stap is testen op volledige schaal en het industrialiseren van de technologie.

Eind 2016 staan volledige schaaltesten gepland voor de Schotse kust van Orkney.

De testen van het 1/1 toestel zullen in 2018 worden uitgerold in een eerste commercieel golfpark van 10 units met een gezamenlijk vermogen van 1MW.

De meeste golfenergieconvertoren worden ontwikkeld voor in diepe wateren (oceanen, > 70 meter). De golven zijn er groter en dus is er meer golfenergie aanwezig is.

Ook elders in Europa, voor de kusten van bijvoorbeeld Portugal, Denemarken en Schotland worden momenteel allerlei golfenergieconvertoren getest, gaande van onderwaterturbines tot drijvende slangconstructies en golfenergieboeien.

Het is nog helemaal niet duidelijk welke technologie de beste is en welke het zal halen.

Dat betekent dat er in de oceaan nog veel kansen liggen voor Belgische bedrijven. Onze Noordzee is ideaal geschikt voor het onderzoek naar deze nieuwe technologie.

Eén van de moeilijkste knelpunten is de stormbestendigheid van de systemen.

Laminaria werkte daar een oplossing voor uit. Een tweede baanbrekende innovatie is de ontwikkeling van een golfenergieconvertor die geschikt is voor ondiepe wateren (<70 meter).