Publiek-privaat partnerschap voor ontwikkeling onshore windturbineprojecten

De coöperatieve vennootschap Wind4Wallonia werd opgericht met het oog op de ontwikkeling van windturbineparken in Wallonië en in partnerschap met lokale actoren.

Trefwoorden: #Electrabel, #onshore, #onshore windturbineprojecten, #Publiek-privaat partnerschap, #windenergie, #windmolen, #windmolenpark, #windturbine

Lees verder

Nieuws

( Foto: Electrabel )

ENGINEERINGNET.BE - Wind4Wallonia is een samenwerking tussen Electrabel en 5 intercommunales (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en IPFH dat IDEA, IDETA en IGRETEC verenigt).

Het gaat hier om een 50/50 partnerschap, waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt. Een gelijkaardige structuur werd reeds in Vlaanderen gerealiseerd met de oprichting van Wind4Flanders.

Deze structuur past volledig in de ambities van Electrabel om in samenwerking met lokale actoren tegen 2020 haar onshore windcapaciteit te verdubbelen naar 400 MW.

Voor de intercommunales is het partnerschap een verderzetting van het engagement van de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders om te investeren in hernieuwbare energie.

Twee windmolenparken zullen de komende maanden in de nieuwe structuur worden gerealiseerd, namelijk Sterpenich en Dour (uitbreiding)