Overtreden gebruikers van aandrijvingen de wet?

Nieuwe wetgeving betreffende de export van aandrijvingen met hoge frequenties (HF) kan voor machinebouwers en systeemintegratoren leiden tot zware sancties, waaronder celstraffen.

Trefwoorden: #aandrijvingen, #compinenten, #Control Techniques, #EU-verordening 428/2009, #wetgeving

Lees verder

Magazine

( Foto: Control Techniques )

ENGINEERINGNET - De EU-verordening 428/2009 met wijzigingen betreft de export van goederen, software en technologie die normaal gesproken worden gebruikt voor civiele doeleinden, maar ook voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt, of zouden kunnen bijdragen aan de verspreiding van massavernietigingswapens.

Vanuit deze gedachte houdt de EU toezicht op export, doorvoer en handel in deze artikelen, omdat zij zeer belangrijk zijn voor de bevordering van de internationale vrede en veiligheid.

De aangepaste wetgeving is in december 2014 in werking getreden en betreft onder andere de levering van aandrijvingen die geschikt zijn voor hoge frequenties, bijv. aandrijvingen die een opbrengstfrequentie van meer dan 600 Hz kunnen genereren.

Voorschriften inzake de export van HF-aandrijvingen zijn reeds van kracht in de Verenigde Staten, en vergelijkbare voorschriften zijn eerder dit jaar in China geïntroduceerd.

Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen, moeten bedrijven die goederen of machines met componenten waarop de EU-regelgeving van toepassing is, exporteren naar plaatsen buiten de EU de benodigde exportvergunningen bij hun eigen overheidsinstanties aanvragen.

De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de bij elke transactie verplicht gestelde documentatie, alsmede voor de maatregelen die moeten worden genomen voor de veilige opslag van de onder toezicht geplaatste goederen.

Mogelijke sancties bij niet-naleving van de regelgeving variëren van geldboetes en handelsbeperkingen tot celstraffen voor individuen. Het zonder vereiste vergunning exporteren van onder toezicht geplaatste goederen is een douane-overtreding.

Aandrijvingen met hoge frequentie worden gebruikt in een aantal toepassingen, waaronder tests in de auto-industrie, turbinebeproevingsbanken en slijpbanken, waarbij hogere snelheden zijn vereist dan bij 'standaard' aandrijvingen met variabele snelheid mogelijk is.

Naast civiele toepassingen kunnen aandrijvingen die hogere outputsnelheden halen ook worden gebruikt in de veredeling van nucleaire materialen. Vandaar de geïntroduceerde strengere exportregels.

Bijvoorbeeld Control Techniques, een onderdeel van Emerson Industrial Automation, wijst OEM's en machinebouwers die machines ontwerpen met HF-aandrijvingen op het feit dat zij - en niet de fabrikant van de aandrijvingen - moeten nagaan of hun machines al dan niet voldoen aan de betreffende wetgeving.

Het is voor bedrijven ook van belang om te bepalen of de EU-verordening van toepassing is op reeds bestaande machines en systemen, omdat zij dan mogelijk te maken krijgen met exportrestricties.

«Wij dringen er als fabrikant bij de bedrijven met klem op aan na te gaan hoe ver hun eigen verantwoordelijkheid reikt en passende maatregelen te nemen om volledige naleving te waarborgen», benadrukt directeur Enrique Minarro Viseras.


(BB)