Logistieke sector klaar voor e-commerce, overheid hinkt achterop

De logistieke sector in Vlaanderen is klaar om gelijke tred te houden met de forse groei van de e-commerce. Deze ‘e-boost’ kan de Vlaamse economie toegevoegde waarde en groei bieden.

Trefwoorden: #Bpost, #consultancybureau, #e-commerce, #logistiek, #PriceWaterhouse en Cooper, #PWC, #VIL, #VIL 4 e-boost, #Vlaams Instituut voor de Logistiek

Lees verder

Nieuws

( Foto: Logisport )

ENGINEERINGNET.BE - De kansen en het potentieel zijn groot, maar Vlaanderen blijft als vestigingsplaats van e-distributiecentra om verschillende redenen achter.

Die hebben ook met de overheid te maken. Zonder haar kan het tij niet gekeerd worden.

Dat zijn de conclusies van het project ‘VIL 4 e-boost’ die het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vandaag bekend maakte.

Met dit project moest een antwoord bieden op de vraag waarom Vlaanderen momenteel veelal vanuit het buitenland wordt bediend voor e-commerce. De kernvragen hierbij waren: waarom zijn de buurlanden meer in trek voor e-distributiecentra? Op welke punten kan én moet Vlaanderen zich versterken?

Om deze analyse zo gefundeerd mogelijk te maken, werd consultancybureau PwC gevraagd te onderzoeken hoe goed (of slecht) Vlaanderen scoort op het vlak van vestiging van Europese e-commerce distributiecentra.

Het rapport was klaar in november 2014 (zie leestip onderaan). Daaruit bleek dat Vlaanderen op zich relatief goed scoort ten opzichte van de 44 regio’s die werden onderzocht.

Maar ten overstaan van de ons onmiddellijk omringende, concurrerende regio’s is die score slecht: Vlaanderen komt pas op de zesde plaats, na Rheinland-Pfalz (DE), Saarland (DE), Wallonië, Zuid- en West-Nederland.

PwC bracht 21 locatiefactoren in kaart, waaronder de nabijheid van de koopkracht en de markt voor e-commerce, de investeringsaantrekkelijkheid, de beschikbaarheid van magazijnen/logistieke gronden, de wegendichtheid en de logistieke arbeidskost. In geen van deze ‘e-locatiefactoren’ haalt Vlaanderen de sterkste score.

Daarom werd een zgn. SWOT analyse uitgevoerd met de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen voor ‘ketenregie’ vanuit Vlaanderen.

Projectdirecteur Dirk De Vylde: “De sterktes zijn onder andere de centrale ligging, de marktnabijheid en sterk ontwikkelde netwerken van afhaalpunten. De belangrijkste zwaktes zijn daarentegen de congestie, de arbeidskost, het tekort aan magazijnen (en gronden) op de as Antwerpen-Brussel en te weinig gestructureerde begeleiding van buitenlandse investeerders door de overheidsdiensten.”

Als opportuniteiten noemt hij onder andere de snelle inhaalbeweging van e-commerce in Vlaanderen en de stroefheid van de fysieke winkels wat openingsuren betreft.

De voornaamste bedreigingen zijn de verschuiving van e-commerce omzet naar het buitenland, de grotere maturiteit van de sector inzake magazijnen en IT in de ons omringende landen en de arbeidsvoorwaarden.

Een praktijktest werd opgezet om na te gaan hoe Vlaanderen zich verhoudt tot Nederland als het gaat om efficiëntie van het logistieke netwerk voor de e-commerce.

Hieruit bleek dat de snelheid, de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid even goed zijn, wat positief is voor de Vlaamse logistieke sector.

Kleine nuance: Nederland heeft wel een sterker gerodeerd apparaat op vlak van e-fulfilment en ondersteunende IT om buitenlandse (ook Vlaamse) webshops te ontvangen.

De logistieke sector is dus klaar voor de e-boost en Vlaanderen heeft veel troeven, al was het maar omdat logistieke operaties zich vlakbij het e-commerce afzetgebied neerplanten.

Ook de loonkost, het aanbod aan bouwterreinen en een gunstig investerings-klimaat spelen mee. Het zijn immers deze drie factoren die de basis vormen voor het succes van een e-logistieke ondernemer. En net voor deze drie factoren haalt Vlaanderen teleurstellende resultaten tegenover haar buurregio’s.

Wil de overheid de inplanting van nieuwe spelers in de e-business stimuleren, dan zal ze snel moeten reageren.


Deelnemers aan het onderzoeksproject:
bpost, Colruyt, Federal Mogul, Goodman, Groep Heylen, H. Essers, Katoen Natie, Norbert Dentressangle, ODTH, Procter & Gamble, Plus Logistics, POM Antwerpen, Post NL, Post NL International, Stad Antwerpen, Unigro en Yusen Logistics Benelux.