Breed draagvlak voor ontwikkeling Antwerpse warmtenetten

Bij de toekomstige ontwikkeling van nieuwe warmtenetten zullen de stad Antwerpen, provincie Antwerpen, Woonhaven Antwerpen en netwerkbeheerders IMEA/Eandis en IVEG/Infrax nauw samenwerken.

Trefwoorden: #Eandis, #IMEA, #Infrax, #IVEG, #netwerkbeheerder, #provincie Antwerpen, #restwarmte, #stad Antwerpen, #warmtenet, #Woonhaven Antwerpen

Lees verder

nieuws

( Foto: Stad Antwerpen )

ENGINEERINGNET.BE - De uitbouw van stadsregionale warmtenetten startte al met de aanleg van de duurzame wijk Nieuw Zuid. Dit is het eerste warmtenet in de stad.

Ook in Antwerpen-Noord werd de haalbaarheid van een warmtenet onderzocht en aangetoond. De vijf partners engageerden zich officieel om als strategische coalitie vanuit de eigen sterktes bij te dragen.

De aanleiding voor de samenwerking zijn de onderzoeken die de stad eerder liet uitvoeren omtrent de haalbaarheid van duurzame warmtenetten in het noorden van Antwerpen (omgeving Luchtbal, Rozemaai, Luithagen, Logistiek Park Schijns).

In deze onderzoeken werd de haalbaarheid aangetoond van warmtenetten die gevoed worden met industriële restwarmte uit het havengebied. Deze netten kunnen meer dan 5.000 gezinnen van warmte voorzien.

Op langere termijn bestrijkt het potentieel van zo’n net in Antwerpen-Noord tienduizenden gezinnen. Zo kan meer dan 90% aan CO2-uitstoot worden vermeden en de import van aardgas met ongeveer 90% worden teruggedrongen voor die gezinnen.

Een warmtenet is een technisch systeem, waarmee warm water van een producent naar verbruikers gepompt wordt. Deze warmte kan dan gebruikt worden voor ruimteverwarming of de aanmaak van sanitair warm water.

Een dergelijk net is ideaal om lokale hernieuwbare warmtebronnen of restwarmtebronnen te benutten.

Door de intentieovereenkomst tussen de stad en de provincie Antwerpen, kunnen beide besturen efficiënter kennis opbouwen over warmtenetten.

Daarnaast kan de provincie de stad bijstaan in het ontwikkelen van warmteprojecten, waarbij ook andere gemeenten betrokken zijn.