Siemens creëert «Concept Center 4 Industries»

Siemens opende in mei een nieuw CC4I-democenter in Huizingen. Maar ze hanteert liever de term 'concept center'.

Trefwoorden: #concept center, #democenter, #digitale processen, #digitalisering, #sensoren, #Siemens

Lees verder

Magazine

( Foto: Siemens )

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Het doel van deze nieuwe infrastructuur is dan ook niet louter demonstraties te geven van producten.

Het bedrijf wil afnemers inspireren zich aan te sluiten bij de nieuwe wereldtrend: die van de digitale transformatie, «een concept waar bedrijven vandaag al aan moeten werken», stelt Siemens.

Binnen Siemens’ strategie waren er tot hiertoe vier megatrends: climat change, demographic change, urbanisation en globalisation. Het zijn uitdagingen waarvoor de hele wereld - en dus ook de industriële - staan. Siemens voegt er nu een vijfde aan toe: de digitalisatie van het hele wereldgebeuren. Dat houdt in dat alle processen een digitaal equivalent krijgen. «Beide werelden lopen parallel».

Het uitgangspunt en de visie van Siemens snijden alvast hout. Vandaag is er voor kennisopbouw naast de aloude bibliotheek ook Google Search. Velen zijn vandaag permanent geconnecteerd met de buitenwereld en met hun bedrijf of organisatie.

Individuen moeten zich permanent aanpassen en inpassen in een snel evoluerende, nieuwe technologische omgeving. Maar dat geldt evengoed voor bedrijven, productiecentra, zeg maar de hele productie- en supply chain. Toch is in industriële middens de digitalisering nog maar net van start gegaan.

De uitdaging voor bedrijfsleiders - in Duitsland door de overheid erkend en gepush als Industrie 4.0 - bestaat erin deze parallelle werelden te synchroniseren.

Door het parallel laten verlopen van de processen in de digitale ‘virtuele’ wereld (van simulatie tot automatisering, predictief management over de ganse supply chain) en de reële industriële activiteiten, zal de toekomst van de industrie drastisch veranderen. Ook de businessmodellen zullen veranderen. «Eigenlijk zijn ze al aan het veranderen», stelt Siemens.

Digitale processen synchroniseren op de reële productie moet alles (nog) efficiënter laten verlopen. Klantspecifieke producten zullen geproduceerd worden aan de prijs van massaproductie en in korte tijd geleverd vanaf de productielijn naar de wachtende klant.

Vandaag gaat (toch in Europa) iemand die een wagen wil kopen al niet meer eerst naar de garage om met een in de showroom staand model buiten te rijden. Neen, hij gaat naar internet en stelt via de configurator van het merk van zijn keuze 'zijn' optimale wagen samen.

«Dat is reeds het begin van de digitale fabriek». Maar waar vandaag de klant pas drie maanden later met zijn 'mass customised' wagen zal rijden, moeten de toekomstige fabrikanten elk klantspecifiek product op ultra korte termijn kunnen leveren. Zoals bol.com: vandaag besteld, morgen geleverd.

Daarom moeten Cyber-Physical-Systemen niet enkel in slagen de time-to-market bij ontwerp en productie verkleinen, ze dienen ook de bedrijfsefficiëntie te verhogen. «Neem de onderhoudsactiviteit. Door simulaties en condition monitoring kunnen aankomende bottlenecks en problemen voorspeld worden.

Vanuit deze cyber-voorspellingen kan het management de onderhoudsafdeling (de reële wereld) optimaal plannen. Met als resultaat een hogere efficiëntie en lagere kost. M.a.w. een kostenefficiënter bedrijf».

Totale digitalisering vergt het opmeten van de reële wereld, veel meer dan vroeger. «Sensoren overal». Aan computer-power geen gebrek en ook de nodige netwerken voor datacommunicatie bestaan. De uitdaging is om vanuit de massastock aan data ‘smart information’ en ‘actions’ te creëren.

Om de klant te kunnen helpen bij zijn instap in de 'cyber physical world' werd ook de Siemens-structuur - sinds oktober 2014 - aangepast. Daartoe werden de automatisering, de industriële digitalisering en de nieuwe industriële services ondergebracht in twee afdelingen: de digital factory (zeg maar ‘the brains’) en Process Industries & Drives (‘the power’). En om te bewijzen dat ze dicht op elkaar aansluiten: in België staan beiden onder leiding van één persoon: Eddy Nelis.

Nu dus nog de klant inspireren. «Dat kon niet via een traditionele demoruimte». Dus werd het nieuwe CC4I, het (customer) Concept Center 4 Industries in Huizingen gebouwd: een led-wall met producten, een audiovisueel hightech-systeem dat toegang geeft tot tal van nieuwe softwares en services.

Inspireren met demonstraties en dan, via het ingaan op klantvragen, de weg tonen tot 'hun' digitale oplossing. Vandaag is de nieuwe infrastructuur vooral gericht op de eerste stap: het inspireren. Maar het CC4I wil als 'levende inspirator' verder evolueren.

Met de nieuwe infrastructuur wil Siemens uiteindelijk reeds doen wat ze de klanten als toekomst voorhoudt: zich specialiseren in de geest van 'mass customisering'.


door Alfons Calders, Engineeringnet