Nederlands grootste zonnepark komt in Ameland

Op Ameland start in september de bouw van dit zonnepark. Op het terrein van het vliegveld in Ballum worden 23.000 zonnepanelen geïnstalleerd, met een piekvermogen van 6 megawatt.

Trefwoorden: #AEC, #Ameland, #Amelander Energie Coöperatie, #co-uitstoot, #Eneco, #energieopwekking, #horizon2020, #zonnepanelen, #zonnepark

Lees verder

nieuws

( Foto: Eneco )

ENGINEERINGNET.NL - Zonnepark Ameland is een initiatief van de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie (AEC) en Eneco, die in het project samenwerken vanuit een gedeelde visie op de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening.

Voor de realisatie van het project hebben zij de BV Zonnepark Ameland opgericht, waarin iedere partij een gelijk belang heeft. Binnen de samenwerking is de gemeente verantwoordelijk voor de landschappelijke inpassing, het vergunningstraject en de aanvraag van subsidie.

AEC maakt zich sterk voor lokale betrokkenheid en draagvlak, onder meer door Amelanders de mogelijkheid te bieden om te participeren in het park. En Eneco neemt vanuit haar ervaring met grote energieprojecten de verantwoordelijkheid voor de realisatie en het beheer van het zonnepark op zich.

Het zonnepark wordt gebouwd door Solarcentury die voor de realisatie waar mogelijk lokale bedrijven of onderaannemers inhuurt. Om het park aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet legt netbeheerder Liander een nieuwe kabel aan tussen het vliegveld van Ballum en het regelstation in Nes.

Met de bouw van het park is 7,4 miljoen euro gemoeid. Realisatie van het park is mede mogelijk door subsidies van het Waddenfonds, de Provincie Friesland en de landelijke regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Het park zal begin 2016 opgeleverd worden en zal er stroom worden opgewekt voor 1.500 huishoudens.