Testcase: groenten telen in waterefficiënte emissieloze kas

Wageningen UR Glastuinbouw test momenteel de emissieloze kas. In deze emissieloze kas wordt 100% van het drainwater van begin tot einde van de teelt hergebruikt.

Trefwoorden: #emissie, #emissievrij, #groenten, #komkommer, #paprika, #telen, #tuinbouw, #Wageningen UR Glastuinbouw, #waterlozing

Lees verder

research

ENGINEERINGNET.NL - Er gelden steeds strengere normen voor het lozen van drainwater door glastuinbouwbedrijven. In 2027 moet de sector (nagenoeg) emissieloos zijn.

In het IDC Water wordt een concept voor een emissieloze kas getest door Wageningen UR Glastuinbouw, samen met Grodan, Groen Agro Control, Agrozone, Infatechniek, Fiber Filtration, Elektravon-Haket, Plantenkwekerij Van der Lugt en Enza Zaden (met subsidies van Topsector T&U, STOWA, EFRO, Provincie Zuid-Holland).

In de referentiekas van Wageningen UR Glastuinbouw wordt zoals gebruikelijk geteeld, waarbij drainwater wordt geloosd binnen de marges van de stikstof-emissienorm. En het lozingswater wordt behandeld voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen.

Na een eerste succesvolle emissieloze herfstteelt van komkommers in 2014, is in december een paprikateelt gestart. Vanaf de start van de teelt wordt al het drainwater volledig hergebruikt.

In de referentiekas is wel geloosd (eerste 8 weken en in voorjaar). Net als bij de komkommerteelt, zijn er bij de paprikateelt tot nu toe geen knelpunten tegen gekomen en zijn er geen verschillen in productie of kwaliteit gevonden tussen de emissieloze kas en de referentiekas.


(bron en figuur: Wageningen UR)