Convenant AgroFreshPark Poland Consortium

Doel is om in Polen het eerste FreshPark te realiseren, dat tevens kan fungeren als start voor een netwerk van agrarische bedrijvenclusters in Oost-Europa.

Trefwoorden: #agrarische bedrijvenclusters, #AgroFreshPark, #Convenant, #Demokwekerij Westland, #Kuiper Compagnons, #Lentiz Course & Consult, #Novaform Vastgoedontwikkelaars, #Poland Consortium, #Poseidon, #Wayland Developments

Lees verder

nieuws

( Foto: Image courtesy of [Chaiwat] at FreeDigitalPhotos.net )

ENGINEERINGNET.NL - Met de ondertekening van een convenant door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 31 juli het AgroFreshPark Poland Consortium ontstaan.

Het Nederlandse consortium beschikt over kennis en kunde op het gebied van horticultuur, ketenintegratie, management, agrologistiek, projectontwikkeling, planning en opleidingen, architectuur & design. Deelnemende bedrijven zijn Wayland Developments, Demokwekerij Westland, Lentiz Course & Consult, Novaform Vastgoedontwikkelaars, Kuiper Compagnons en Poseidon.

Het AgroFreshPark heeft een aantal samenwerkende partners: de Dutch Horticultural Trade Board Association, de Poolse partner Europejskie Centrum Gospodarcze, Ekofish en Fresh Logistics (Raben Group). Coördinator van het consortium is Kenlog.

Het consortium wordt de komende maanden uitgebreid met deelnemers die een specialisme en/of belang toevoegen in het produceren, verwerken, bewerken en distribueren van verse voedingsmiddelen.

Belangrijkste doelstelling van het AgroFreshPark Poland consortium is het ontwikkelen van een masterplan voor een zogenaamde agrifood cluster, waardoor de Nederlandse aanwezigheid in de Midden- en Oost-Europese markten, met name in de Poolse markt, versterkt en uitgebreid gaan worden.

Het consortium bouwt voort op een door de WUR uitgevoerde studie in opdracht van Fresh Park Venlo naar het opzetten van een internationaal netwerk van zogenaamd ‘hubs’ in Europa.

Hierbij is de focus niet alleen op de export van agrarische producten, maar ook op het delen van kennis en kunde, waarbij het van belang is een sterke positie te verwerven in de ‘local for local’ markt. Voor dat laatste geldt dat een samenwerking met lokale bedrijfspartners belangrijk is, als ook samenwerking met Poolse kennisinstituten en overheden.

AgroFreshPark Poland wil in Polen een uitvalsbasis creëren voor al aanwezige en voor nieuwe Nederlandse bedrijven, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Het consortium wil hiervoor partnerships met Poolse bedrijven aangaan, concurrerende en duurzame vestigingsvoorwaarden realiseren op het gebied van energie, watervoorziening en reststoffenmanagement en bedrijven faciliteren door het opleiden en trainen van vakmensen.

Polen wordt gezien als één van de grootste groeiers in de Europese agrifood markt en vormt daarmee een geduchte concurrent en gelijktijdig ook een uitstekende partner voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Een collectieve benadering met een breed assortiment van deze veelbelovende markt draagt bij aan een versnelde versterking van onze aanwezigheid aldaar.