Recordaantal vrouwelijke studentes voor technologiestudies

Helemaal lijken de verwachtingen dit jaar niet ingelost te zullen worden: de hoop leefde dat 9.000 generatiestudenten voor technologische studies zouden kiezen. Het zijn tot nu 8.310.

Trefwoorden: #agoria, #barometer, #generatiestudent, #ict, #ingenieur, #onderwijs, #studie, #technologie

Lees verder

HR

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Alle stakeholders - inclusief deze website als technologisch uithangbord - leveren al jaren inspanningen om van 'techniek & technologie' een aantrekkelijke beroepskeuze te maken voor generatiestudenten.

Ideaal zouden zich 9.000 studenten inschrijven, het minimum om het aantal verwachte knelpuntvacatures op de arbeidsmarkt in te vullen. Daarvoor is zijn 10,4% méér inschrijvingen nodig dan vorig jaar. De teller staat nu met 8.310 op +4%. Hoop doet leven.

Maar het lukt slechts mondjesmaat: elk jaar schrijven zich wel méér kandidaten in voor de richtingen master en professionele bachelor ICT, professionele bachelor technologie, master industriële wetenschappen & technologie en ingenieurswetenschappen, maar het blijft in absolute cijfers om kleine aantallen gaan.

Zo zijn er bij de aanvang van dit academiejaar 159 studenten meer dan in 2014. Of in totaal 8.310, wijst Agoria's technologiebarometer uit.

Dat cijfer is ver, zéér veraf van een topjaar als 1987, toen er zich - uitsluitend en alleen voor de richting 'industrieel ingenieur' - niet minder dan 5.004 kandidaten inschreven. In de jaren tachtig gaf technologie lang niet de boventoon aan in onze maatschappij, maar genoot de titel 'ingenieur' wel een veel hogere sociale status.

Bovendien komt dit jaar de toename uitsluitend op het conto van de vrouwelijke studentes: hun aandeel steeg van 818 vorig jaar naar bijna 1.000 in 2015. “De promotie van STEM-richtingen werpt zijn vruchten af,” meent Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen.

Verder zijn er verschuivingen: vooral de professionele bachelors technologie (+12%) en ICT (+8%) zijn in trek, de studie burgerlijk ingenieurs (IR) blijft status quo. Op zich al positief, want vorig jaar daalde hun aantal nog stevig.

De status-quo van vooral de burgerlijk ingenieurs is nog steeds zorgwekkend, of zoals Agoria het stelt 'blijft de nodige aandacht vragen'. De Pril: “Aan de vraagzijde zoeken heel wat bedrijven academische denkers en doeners met brede business-analytische vaardigheden en innovatiekracht. Sensibilisering rond ingenieursstudies moet dus zeker worden voortgezet”.

De positieve evolutie van het aantal bachelors - een 'hand-on' studierichting - is dan weer goed nieuws. “Bachelordiploma’s zorgen voor een snelle toegang tot de arbeidsmarkt,” zegt De Pril die wijst op onder meer de kortere studieduur als succesfactor. Bedrijven pikken jongeren met zulke diploma’s ook snel op en schenken zelf veel aandacht aan opleiding.

De masters industriële wetenschappen (-3%) en ICT (-6%) staan nog licht negatief, maar de inschrijvingen aan de universiteiten lopen nog enkele weken verder. We houden u op de hoogte.