Kier-BAM joint venture gaat kernenergie-site Hinkley Point C bouwrijp maken

De bouwcombinatie van BAM Nuttall en Kier hebben, voor het bouwrijp maken van de locatie voor de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C, een definitief contract afgesloten.

Trefwoorden: #BAM Nutall, #Hinkley Point, #joint-venture, #kerncentrale, #Kier, #NEC-contract, #New Engineering Contract, #project

Lees verder

Techniek

( Foto: Richard Baker, Wikipedia - Hinkley Point A en B )

ENGINEERINGNET.BE - Na selectie eind 2011 heeft de joint venture nauw samengewerkt met opdrachtgever EDF gedurende de verdere ontwikkeling van het project.

Deze samenwerking heeft geleid tot de totstandkoming van een herziene en uitgebreidere opdracht op basis van geïntegreerd contract, een zogenoemd NEC-contract (New Engineering Contract).

Het project omvat omvangrijke ontgravingswerkzaamheden (meer dan 5,5 miljoen kubieke meter grond), grootschalige grondwerken, aanleg van complexe terrasvormige terreinen en de aanleg van een uitgebreid wegennet.

Het programma is zo opgezet, dat het andere grote aannemers de mogelijkheid biedt om gelijktijdig hun werkzaamheden voor het project tot stand te brengen. Daarmee blijft het tempo van de uitvoering hoog.

Na ingebruikname zal de Hinkley Point C energiecentrale circa 7% van de Britse elektriciteit opwekken, voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van ongeveer vijf miljoen huishoudens.

Het contract heeft een totale waarde van ongeveer 275 miljoen euro.