SDE+-budget 2016 opgetrokken tot 8 miljard euro

Het budget voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2016 bedraagt 8 miljard euro. Ontwikkelaars kunnen tijdens twee openstellingsrondes een subsidie aanvragen.

Trefwoorden: #duurzame energie, #ministerie van Economische Zaken, #SDE+, #subsidie, #subsidie aanvraag, #windmolen, #zonnepaneel

Lees verder

nieuws

( Foto: Paul Anderson - Wikimedia )

ENGINEERINGNET.NL - Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar.

De eerste ronde is in maart 2016 en heeft een budget van 4 miljard euro. Net als in 2015 is er in 2016 per ronde sprake van één integraal budgetplafond voor alle technologieën, waarbinnen technologieën op basis van de kostprijs concurreren om beschikbare middelen.

De tweede openstelling is voorzien van 30 augustus tot en met 29 september met een vergelijkbare verplichtingenruimte.

Tijdens de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten onder het relevante maximum basisbedrag in te dienen en daarmee eerder kans te maken op subsidie.

Bij een aanvraag voor subsidie voor windenergie is sinds 2015 het windrapport een verplichte bijlage.