Aanpak Erwinia besmetting van pootaardappelen

Er is een maaimachine ontwikkeld om het loof van de pootaardappel te scheiden voor het voorkomen van besmetting met Erwinia, waarna het loof is te gebruiken als grondstof in de chemie.

Trefwoorden: #bacterie, #besmetting, #Erwinia, #maaimachine, #pootaardappelen

Lees verder

Techniek

( Foto: Biobased Drenthe )

ENGINEERINGNET.NL - Nederland produceert jaarlijks circa 1,6 miljoen ton pootaardappelen. Door de huidige manier van telen ontstaat echter een toenemend probleem met besmetting van de Erwinia bacterie. Dit zorgt voor verschillende ziekten bij pootaardappelen, wat leidt tot een landelijke schade van miljoenen euro’s per jaar.

De Erwinia bacterie is moeilijk te bestrijden aangezien er nog geen effectief middel voor beschikbaar is. De besmetting vindt vooral plaats tijdens de loofvernietiging, de oogst en het sorteren.

Vandaar dat pootgoedteler Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie samen met Mijno van Dijk Mechanisatie een machine ontwikkelden voor het scheiden van de pootaardappel en het loof, om besmetting te voorkomen. Het loof blijft nu niet langer op het land liggen.

De Erwinia bacterie krijgt zo minder kans om in de grond te komen en de aardappelen te besmetten. Ziektevrij pootgoed is van groot belang voor de sector.

Het loof is te gebruiken als grondstof voor plastic, bio-laminaat en voor de lijm en coatingindustrie, zo bleek uit onderzoek. Partners hierin zijn Greenlincs, de noordelijke provincies met Drenthe als initiator, Syncom, IMEnz, BIONDD, Van Hall Larenstein en ABC Kroos.

In het loof van de aardappelplant zitten ook verschillende stofjes die interessant zijn voor het maken van diverse medicijnen. Ook is het mogelijk het loof te gebruiken als een natuurlijke verdelger van plantenziekten, waaronder Erwinia.

Verder biedt het loof na bewerking de mogelijkheid om terug te worden gebracht op het land, zodat het als voeding voor de aardappels kan dienen. Daarmee is de kringloop van de aardappelteelt rond.

Vervolgstap is nu om een groter proefproject op te zetten en te bekijken hoe de bevindingen commercieel kunnen worden benut.