VIL gaat rekenmodel uitwerken om effectieve kost transport te berekenen

Transporteurs hebben vaak onvoldoende zicht op de winstgevendheid van individuele transportopdrachten en -klanten terwijl de juiste prijsstrategie bepalen meer dan ooit belangrijk is.

Trefwoorden: #kostenberekening, #rekenmodule, #transport, #transporteren, #transportsector, #VIL, #Vlaams Instituut voor de logistiek

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIL )

ENGINEERINGNET.BE - Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) gaat samen met wegvervoerders een rekenmodel opstellen dat de effectieve rendabiliteit van elke gerealiseerde transportopdracht weergeeft. Negen bedrijven nemen deel.

De transportsector staat zwaar onder druk. Niet in het minst als gevolg van de introductie van de kilometerheffing. Hoe kunnen transportbedrijven deze heffing en andere kosten aan opdrachten toewijzen?

Het VIL wil binnen het project Nacalculatie Transport, of kortweg ‘Nacatrans’, samen met zeven wegvervoerders en twee software bedrijven een rekenmodel opstellen dat de effectieve rendabiliteit van elke gerealiseerde transportopdracht weergeeft.

Het rekenmodel zal de reële kost van een opdracht afzetten tegen de opbrengst ervan. Die informatie ondersteunt bedrijven die binnenlands goederenvervoer over de weg in groepage aanbieden, om de juiste prijsstrategie en randvoorwaarden te bepalen en desgevallend bijsturen.

Transportbedrijven beschikken meestal over heel wat informatie die verspreid zit over meerdere systemen: orders worden verwerkt en gepland in het Transport Management System (TMS), informatie over de rit zelf wordt geregistreerd in de boordcomputer van de vrachtwagen en facturatie gebeurt vanuit het financiële software pakket (al dan niet gekoppeld met TMS). Al deze informatie moet opgenomen worden in het nieuwe model.

Rekenmodellen voor precalculatie bestaan al, maar modellen die het effectieve resultaat van een uitgevoerde transportopdracht weergeven, zijn niet op de markt beschikbaar.

Het project loopt tot mei volgend jaar.


ACHTERGROND
Dit zijn de negen deelnemende bedrijven: Andiprim, Avantida, Colfridis, Globis, Group GTS, Hertsens Transport, Magellan Logistics, TDL en Trafuco.