Gentse onderzoekers stellen controversieel hiv-onderzoek voor

Met een tijdelijke therapiestop willen onderzoekers van de UGent en het UZ Gent nagaan hoe hiv genezen kan worden. Het project werd dit weekend voorgesteld.

Trefwoorden: #aids, #HIV, #onderzoek, #research, #UGent, #UZ Gent, #virus

Lees verder

research

( Foto: Wikipedia )

ENGINEERINGNET.BE - Het project werd voorgesteld in aanwezigheid van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en microbioloog Peter Piot.

Het onderzoek, dat geleid wordt door professor Linos Vandekerckhove, is uniek in de wereld en mag op wereldwijde medische belangstelling rekenen. Wereldexperts uit Seattle en Melbourne werken er aan mee.

Concreet wordt een integraal, geïntegreerd onderzoek van de patiënt, een zogenaamde total body mapping, gekoppeld aan een behandelingsstop om te detecteren waar het virus zich in ons lichaam schuilhoudt. Die kennis is bepalend voor de ontwikkeling van effectieve medicatie ter genezing van hiv.

Het virus kan onderdrukt worden met medicatie, maar verdwijnt nooit helemaal. Het virus kan zich op verschillende plaatsen in het menselijk lichaam verstoppen, maar wetenschappers zijn er tot op vandaag nog niet in geslaagd die schuilplekken goed in kaart te brengen.

Voor het Gentse onderzoek worden bij besmette proefpersonen op verschillende plaatsen in het lichaam ‘stalen’ genomen (darmen, hersenen, lymfeklieren, beenmerg ...) om te detecteren waar het virus zich schuilhoudt.

Daarna wordt de medicatie stopgezet, waardoor het virus zich automatisch opnieuw doorzet. Na enige tijd wordt de behandeling opnieuw opgestart, wat het hiv-virus opnieuw onderdrukt.

Door die tijdelijke behandelingsstop zien de onderzoekers op welke plaatsen in het lichaam het virus opnieuw opduikt: op willekeurige plaatsen of steeds vanuit eenzelfde orgaan?

Het antwoord op die vraag bepaalt of er hiv-medicatie nodig is die voor het hele lichaam werkt, of specifiek voor een bepaald deel van het lichaam. Medicatie voor het hele lichaam is immers heel verschillend van medicatie die ontwikkeld wordt voor een specifiek onderdeel van het lichaam (zoals darmen of hersenen).

Om de risico’s tot een absoluut minimum te beperken, komen enkel patiënten die vroeger nooit problemen hebben gehad en ziek zijn geweest in aanmerking. De deelnemers worden elke week twee keer gecontroleerd, zodat de behandeling indien nodig onmiddellijk opnieuw kan worden gestart. Er is permanente medische en psychologische begeleiding van een team experts.

Gezien de gevolgen van het virus op zowel individueel, maatschappelijk als sociaal vlak, blijft onderzoek naar hiv-genezing dan ook levensnoodzakelijk.