Scheepswerven vrezen omzetverlies door knellende sluis

Op de wensenlijst van Noord-Nederland voor het MIRT staat al jaren de vervanging en verbreding van de sluis Kornwerderzand op de Afsluitdijk.

Trefwoorden: #Afsluitdijk, #FME, #Meerjarenprogramma Infrastructuur, #MIRT, #omzetverlies, #Ruimte en Transport, #scheepsbouwers, #sluis Kornwerderzand

Lees verder

Nieuws

( Foto: © Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - wikimedia )

ENGINEERINGNET.NL - Deze week spreekt de Tweede Kamer met de minister van Infrastructuur over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Uit dit programma worden infrastructurele projecten in het land gefinancierd.

De sluis Kornwerderzand op de Afsluitdijk heeft beperkte afmetingen. Hierdoor is het voor bepaalde schepen onmogelijk de sluis te passeren. Zeegaande kustvaart en luxe megajachten kunnen de werven en bedrijven in het achterland niet bereiken.

Overijssel, Flevoland en Fryslân lopen nu grote kansen en opdrachten mis en streven naar verruiming van de sluis. Het huidige sluiscomplex is tussen 1928 en 1931 gebouwd en is wat betreft de afmetingen en de technische staat, niet meer van deze tijd.

Ook de bruggen zorgen, ondanks renovaties, regelmatig voor overlast door storingen. Verouderde en falende infrastructuur belemmeren economische ontwikkelingen. Gezien de levensduur van veel infra in Nederland zullen we zonder slim onderhoud veel vaker met storingen te maken krijgen met veel economische schade tot gevolg.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: "Scheepswerven rond het IJsselmeer vrezen omzet- en banenverlies als de sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk niet snel wordt verbreed. Deze bedrijven krijgen orders voor grotere schepen, maar die passen niet door de sluis. Scheepswerven kunnen daardoor niet uitbreiden, lopen opdrachten mis en verplaatsen in het ergste geval hun productie naar het buitenland. Dat kost honderden banen."

Sijbrand de Vries van De Vries Scheepsbouw uit Makkum (FME-lidbedrijf) bouwt jachten, maar krijgt steeds meer orders om grotere schepen te bouwen.

De Vries: "En die kunnen nu niet terug naar ons voor onderhoud. Het is daarom van groot belang dat de verbreding er zo snel mogelijk komt." (bron: FME)