Stad Turnhout verwarmt milieuvriendelijker met warmtenet

In de wijk Niefhout in Turnhout vond de opstart plaats van het eerste warmtenet in de Kempen. De eerste bewoners kunnen nu al vertrouwen op comfortabele warmte, ook voor sanitair warm water.

Trefwoorden: #CO2-uitstoot, #duurzaam, #Eandis, #Niefhout, #Slim Turnhout, #stadsrenovatie, #Turnhout, #warmtenet

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen YouTube - Eandis )

ENGINEERINGNET.BE - Collectieve verwarmingsketels op biomassa en aardgas voeden een circuit van buizen dat warmte verdeelt naar de gebouwen in de buurt. Een primeur voor Turnhout en meteen één van de meest duurzame energievoorzieningsprojecten in de regio.

Stad Turnhout wil bewust een voortrekkersrol spelen in de uitbouw van warmtenetten, een veelbelovende, energie-efficiënte technologie. Bedoeling is dat op termijn 5.000 Turnhoutse gezinnen op het warmtenet zijn aangesloten.

Uit milieuoverwegingen werd bewust gekozen voor warmtenetten. Die dragen bij in het behalen van de doelstellingen van het ‘Burgemeestersconvenant’, een internationaal engagement, dat ook Turnhout onderschreef, om tegen 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten.

De wijk Niefhout is de eerste fase van een ambitieus stadsrenovatieproject. Een duurzame energievoorziening maakt daar deel van uit.

Daarvoor bundelden Stad Turnhout, verkavelaar Slim Turnhout, projectontwikkelaar ION, warmtenetbeheerder Eandis en warmteproducent/leverancier Veolia de krachten. Slim Turnhout onderstreept dat dit warmtenet past binnen de focus op modernisering en duurzaamheid. De buurt Niefhout moet een omgeving worden waar het slim wonen en slim werken wordt.

Om een succesvol warmteproject te ontwikkelen is de rentabiliteit een belangrijke factor, waar ‘ecologie’ en ‘economie’ hand in hand gaan. Warmtenetbeheerder Eandis wenst dat potentieel te maximaliseren door knowhow ter beschikking te stellen van alle Vlaamse steden en gemeenten.


Video: Hoe werkt een warmtenet?