27 miljoen euro voor betere afvalscheiding

Om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen komt er een nationaal grondstoffenakkoord.

Trefwoorden: #afvalscheiding, #economie, #Economische Zaken, #Infrastructuur en Milieu, #minister Kamp, #Staatssecretaris Dijksma

Lees verder

nieuws

( Foto: Rijksoverheid )

ENGINEERINGNET.NL - Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) gaan snel afspraken maken met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties om tot een honderd procent circulaire economie te komen.

Dijksma maakt bovendien 27 miljoen euro vrij voor een betere afvalscheiding zodat er minder op de vuilstort belandt en in plaats daarvan als waardevolle grondstof wordt hergebruikt. Ook wordt dit geld ingezet voor nieuwe innovaties om verpakkingen en producten beter recyclebaar te maken.

Dijksma: ‘We hebben een extra aarde nodig als we doorgaan met in dit tempo de schaarse grondstoffen uit de bodem te halen. Nu zijn producten vaak niet opnieuw bruikbaar of worden ze zelfs ontworpen voor kortdurend gebruik. We moeten af van deze wegwerpmentaliteit. Met dit grondstoffenakkoord maken we nu definitief de omslag naar die circulaire economie.’

Nederland is teveel afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland, zoals metalen voor de elektronica-industrie. Door bijvoorbeeld afgedankte smartphones helemaal te recyclen, kunnen de metalen worden gebruikt in nieuwe telefoons.

Het is de bedoeling dat bouwbedrijven hun sloopafval van oude gebouwen als materiaal gebruiken in nieuwe gebouwen. Ook daarover worden afspraken vastgelegd in het grondstoffenakkoord.

Omdat voor het hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, wordt het milieu ook ontzien omdat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.

Met de 27 miljoen euro die op initiatief van Dijksma wordt vrijgemaakt, krijgen onder meer alle 7000 basisscholen in Nederland straks de mogelijkheid om hun afval beter te gaan scheiden. Ook worden milieubelastende producten aangepakt, zodat er alternatieven komen voor niet te recyclen verpakkingen zoals chipszakken en soeppakken.

Om nog meer duurzame initiatieven van de grond te krijgen gaat het kabinet ook aan tafel met de drie grootste banken die al hebben aangegeven investeringen in circulaire projecten te willen ondersteunen. Nu krijgen innovatieve bedrijven soms moeilijk financiering voor circulaire innovaties die zich in de praktijk nog niet hebben bewezen.

Minister Kamp: ‘Onderzoek laat zien dat tot 2023 de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen vertegenwoordigt. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven.’

Voor inwoners moet het makkelijker en overzichtelijker worden om hun huisafval te kunnen scheiden. Daar spelen de gemeenten een belangrijke rol in. Nu nog zijn het vooral de grotere steden waar teveel bruikbaar afval gewoon in de grijze bak verdwijnt.

Door het grondstoffenakkoord krijgen ook nieuwe duurzame grondstoffen een impuls. Zo kunnen bijvoorbeeld bruggen en sluisdeuren gemaakt worden van composietmateriaal, met als grondstof gras dat in Nederland groeit.