Aantal faillissementen in Verenigde Staten neemt toe

Naar verwachting 3 procent van deAmerikaanse bedrijven zal in dit verkiezingsjaar failliet gaan, hoofdzakelijk als gevolg van de lage olieprijs en de groeivertraging in de VS, stelt Atradius

Trefwoorden: #atradius, #economie, #faillissement, #nafta, #solvabiliteit

Lees verder

nieuws

( Foto: Atradius, Christophe Cherry )

ENGINEERINGNET.BE - Uit de Betalingsbarometer voor Noord- en Zuid-Amerika van kredietverzekeraar Atradius blijkt dat het vooruitzicht op insolvabiliteit voor de NAFTA-landen (Canada, de VS en Mexico) en Brazilië is verslechterd.

Zo voorziet de kredietverzekeraar een toename van het aantal faillissementen met 4 procent in Canada en 3% in de VS. In Brazilië heeft de recessie dan weer geleid tot een krimp van het bruto binnenlands product met -3,4%.

Country Director Christophe Cherry: “De VS vormt een belangrijke exportmarkt voor België. Er is veel onzekerheid over de gevolgen van de nakende presidentsverkiezingen voor de Amerikaanse economie en de handelsrelaties met het buitenland. Toch zien we ook kansen waarop Belgische bedrijven kunnen inspelen. Tegelijkertijd moeten zij zich wel bewust zijn van mogelijke betalingsrisico’s en hiertegen de nodige maatregelen treffen”.

De exporterende bedrijven zijn alvast van plan in het komende jaar kritischer te kijken naar de kredietwaardigheid en de betalingsmoraal van hun klanten. Om hun winstgevendheid te beschermen, geeft 40% van de bedrijven aan één of andere vorm van verzekerde betaling te gaan eisen van hun klanten in de NAFTA-landen.

Atradius: "Uitblijvende betalingen hebben grote financiële gevolgen voor bedrijven in de regio. Zo heeft ongeveer 30 procent van de ondernemingen maatregelen getroffen om hun cashflow te corrigeren. Bovendien heeft 20% van de bedrijven zelf een betalingsachterstand opgelopen bij hun eigen leveranciers. Met als gevolg dat extra financiering noodzakelijk was of er verlies werd geleden".