ISVAG investeert 175 milhoen euro in afval-energiecentrale in Wilrijk

Eerder deze week keurde de Raad van Bestuur van ISVAG de plannen goed voor de bouw van een nieuwe afval-energiecentrale op de huidige locatie in Wilrijk, vlak naast de bestaande installatie.

Trefwoorden: #afvalenergiecentrale, #afvalverbranding, #afvalverbrandingsoven, #intercommunale, #investering, #ISVAG

Lees verder

Techniek

( Foto: screen Vimeo - ISVAG )

ENGINEERINGNET.BE - In 2022, wanneer de nieuwe centrale operationeel zal zijn, wordt de oude ontmanteld en krijgt de vrijgekomen ruimte een groene bestemming.

De nieuwe installatie wordt een volwaardige warmte­kracht­koppelings­centrale, die elektriciteit zal produceren voor 35.000 gezinnen (t.o.v. 25.000 met de huidige installatie) en daarbovenop warmte kan uitkoppelen voor nog eens 40.000 gezinswoningen.

Met Eandis en Infrax, onder de koepel van warmte@vlaanderen, werd intussen een intentieovereenkomst afgesloten om dit warmteproject te realiseren. De emissies, die nu al laag zijn, zullen door de nieuwe investering nog verder teruggedrongen worden.

Dit project is in overeenstemming met het nieuwe Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval van OVAM, dat op 16 september 2016 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.

De nieuwe installatie zal gebouwd worden op de huidige locatie, vlak naast de bestaande. Uit verschillende onderzoeken is immers gebleken dat geen enkele beschikbare locatie beter scoort, zowel uit ecologisch als economisch standpunt.

De bouw van de nieuwe installatie vertegenwoordigt een investering van 175 miljoen euro. ISVAG is een financieel gezond bedrijf. Alle investeringen zijn intussen afgeschreven en de afgelopen jaren werd een beperkte reserve opgebouwd. De intercommunale zal zelf de nodige leningen aangaan om de bouw te realiseren.

Begin 2017 zal gestart worden met de opmaak van het Milieu Effecten Rapport. Daarna (eind 2017 of uiterlijk begin 2018) kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu.

De intercommunale hoopt vervolgens in 2019 te kunnen starten met de bouw om uiteindelijk eind 2022 de nieuwe installatie in gebruik te kunnen nemen.