Vlaams geld voor restauratie Antwerpse districtshuizen

De Vlaamse regering trekt 6,34 miljoen euro uit voor restauratiewerken aan zes districtshuizen van de stad Antwerpen.

Trefwoorden: #Antwerpen, #districtshuizen, #restauratie, #Vlaanderen

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Deze panden hebben daardoor ook een symbolische waarde en zijn een herkenningspunt voor de bewoners van het betreffende district en van de hele stad Antwerpen. Naast de restauratiewerken zullen er ook werken plaatsvinden om de dienstverlening, leesbaarheid en het klantenmanagement over de districten heen te verbeteren en te uniformiseren.

De overeenkomst tussen Vlaanderen en Antwerpen bevat ook een ontsluitingsplan van de districtshuizen tijdens en na de restauratiewerkzaamheden, iedereen zal het onroerend erfgoed blijvend kunnen bezoeken en beleven.


(foto's: Onroerend Erfgoed)

ACHTERGROND
Het gaat om de districtshuizen van de kernstad Antwerpen (Feestzaal De Harmonie met de voormalige oranjerie en van de deelgemeenten Borgerhout, Ekeren (kasteel Veltwijck), Hoboken (kasteel Sorgvliedt), Merksem en Wilrijk.

Voor elk van de zes beschermde monumenten is een beheersplan opgemaakt. Dit geeft inzicht in de bouwhistorie en gebruiksevolutie, in de inventaris van de erfgoedelementen en de beschrijving van de erfgoedwaarde. De hoogdringende werken aan zaal Harmonie en aan het districtshuis van Merksem worden eerst opgestart.