FEVIA roept overheden op tot een ambitieus mobiliteitsbeleid

Bijna een jaar na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens bevestigt een enquête bij voedingsbedrijven de impact op de omzet, winst en werkgelegenheid binnen de sector.

Trefwoorden: #FEVIA, #jobs, #kilometerheffing, #logistiek, #sectorfederatie, #vrachtwagens

Lees verder

Nieuws

( Foto: Viapass )

ENGINEERINGNET.BE - FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, vraagt dringend verder werk te maken van flankerende maatregelen om impact op voedingsbedrijven op te vangen.

In april 2015 maakte Transport and Mobility Leuven (TML) een inschatting van de impact van de kilometerheffing op de competitiviteit van de Belgische voedingsindustrie.

Volgens de studie zouden 456 jobs, 60 miljoen euro export en 85 miljoen euro omzet op de binnenlandse markt op de helling staan. Voedingsbedrijven zouden hun winst zien dalen doordat ze de hogere transportkosten niet volledig kunnen doorrekenen en doordat de verkoop in binnen- en buitenland zou dalen.

Een enquête bij 134 leden bevestigt dat de studie van TML het bij het rechte eind had. Volgens 48% van de voedingsbedrijven die deelnamen aan de enquête doet de kilometerheffing de omzet dalen met meer dan 1% en volgens 13% zelfs met meer dan 5%. De impact op de omzet ligt daarmee zelfs hoger dan de 0,3% of 145 miljoen euro die de TML-studie vorig jaar voorspelde.

Chris Moris, directeur-generaal van FEVIA: “Meer dan driekwart van onze bedrijven geeft aan dat zij de volle rekening van de kilometerheffing betalen. De voedingsbedrijven krijgen deze meerkost niet of nauwelijks doorgerekend aan hun klanten. Bovendien is deze kilometerheffing maar één van de vele taksen en heffingen waarmee voedingsbedrijven te maken krijgen.”

De gevolgen laten zich makkelijk raden: gemiddeld daalt winstgevendheid met 1% à 2%. Bij 30% van de bedrijven is dat zelfs meer dan 2%. Dit ligt duidelijk hoger dan de voorspellingen van TML dat de impact op de winstgevendheid op 0,2% inschatte.

Onvermijdelijk dreigt ook de werkgelegenheid hierdoor in het gedrang te komen: 80% van de bedrijven zegt dat de werkgelegenheid mogelijk lager ligt dan in een scenario zonder kilometerheffing en bijna 10% van de bedrijven stelt dat de werkgelegenheid in zijn of haar bedrijf tussen de 1 en 2% is afgenomen.

5% van de bedrijven stelt dat de werkgelegenheid met méér dan 2% is afgenomen. Deze resultaten liggen volledig in lijn met de voorspellingen van TML, dat de impact op de werkgelegenheid heeft geschat op 0,5% of 450 werknemers.

Verschillende bedrijven geven expliciet aan dat de lagere winstgevendheid in de toekomst nog gevolgen kan hebben op de werkgelegenheid. De kans is dus reëel dat het verlies aan jobs in de toekomst nog zal toenemen.

Jean Eylenbosch, voorzitter van FEVIA: “De kilometerheffing treft de Belgische voedingsindustrie en komt bovenop de opeenstapelingen van taksen en heffingen die onze bedrijven betalen. Ze lost bovendien de mobiliteitsknoop niet op. Om het verkeersinfarct op onze wegen op te lossen zijn een ambitieus mobiliteitsbeleid en een gedeelde inspanning noodzakelijk.”

Zo’n ambitieus mobiliteitsbeleid moet drie doelstellingen vooropstellen: de kwaliteit van onze transportinfrastructuur verbeteren, de congestie op onze wegen verminderen, onze havens en intermodale knooppunten (bv. trein en binnenwater) optimaal uitspelen als logistieke en economische troef.

FEVIA pleit voor concrete maatregelen die het transport efficiënter laten verlopen, zoals het toelaten van vrachtwagens die 36 paletten vervoeren in plaats van de huidige 33 paletten of het gebruik van de grotere eco-combi’s.

Ten slotte vraagt de federatie aan Vlaanderen en Brussel om het voorbeeld van Wallonië te volgen en de tarieven van de kilometerheffing niet te indexeren in 2017.


(bron: FEVIA)