Technologische industrie licht optimistisch over banencreatie

Uit de eerste ramingen van de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2023 lijkt dat de werkgelegenheid in de technologische industrie is gegroeid. De toenemende loonhandicap en een slecht functionerende arbeidsmarkt werkten afremmend.

Trefwoorden: #Agoria, #economie, #technologie, #vacature, #werk

Lees verder

Nieuws

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Op basis van de 'snelle statistieken', d.w.z. de eerste publicatie van de RSZ over de werkgelegenheid op 31/12/2023, ramen we de werkgelegenheid in de technologische industrie eind vorig jaar op 329.670 banen. Dat zijn er 1.000 meer dan in het vierde kwartaal van 2022. 

Daarmee is het aantal werknemers in de technologische industrie voor het derde jaar op rij (en voor het zesde van de voorbije zeven jaren) gestegen.

Zo'n hoog peil is niet meer bereikt sinds het eerste kwartaal van 2009. Onze sectoren hebben de daling in de periode 2009-2015 geleidelijk weten te compenseren.

Dit zou een mooi resultaat zijn, mochten er niet twee valse noten op te merken zijn. Enerzijds is de dynamiek van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2023 op kwartaalbasis verslechterd. Anderzijds is de voorsprong t.a.v. de doelstelling om tussen 2021 en 2030 40.000 banen te creëren afgekalfd.

Als we het verloop van de werkgelegenheid op kwartaalbasis bekijken, zien we dat de werkgelegenheid na een piek in het eerste kwartaal niet meer is gestegen. In het tweede en het vierde kwartaal werd zelfs een achteruitgang opgetekend.

Het lijkt erop dat de dynamiek die begin 2015 werd ingezet en die na covid werd hervat, nu duurzaam is onderbroken.

In die context zou een stabilisatie van het personeelsbestand in de technologische industrie in 2024 dan ook een goed resultaat zijn. 

De trendommekeer was het grootst in de verwerkende sectoren. Maar ook IT-Solutions werd getroffen door de verandering in de werkgelegenheidsdynamiek. 

De stijging van de werkgelegenheid in de technologische industrie in 2023 is ontoereikend om onze duurzaamheidsdoelstelling te halen.