Janssen Pharmaceutica gaat samenwerken met UZ en Universiteit Luik

Janssen Pharmaceutica en Janssen-Cilag hebben een samenwerkings­overeenkomst met het Centre hospitalier universitaire de Liège en de Universiteit van Luik ondertekend.

Trefwoorden: #Janssen Cilag, #Janssen Pharmaceutica, #onderzoek, #opleiding, #samenwerking, #Universitair Ziekenhuis Luik, #Universiteit Luik

Lees verder

Techniek

( Foto: Janssen Pharmaceutica - © Michel Houet )

ENGINEERINGNET.BE - De samenwerking is erop gericht om de wederzijdse competenties in het opzetten en uitvoeren van multidisciplinaire researchprojecten aan te scherpen en zo medische innovaties sneller bij de patiënt te brengen.

Janssen Pharmaceutica streeft ernaar om oplossingen te vinden voor een aantal van de meest complexe medische uitdagingen, een zoektocht die niet beperkt kan worden tot de eigen laboratoria.

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst met het Universitair Ziekenhuis van Luik en de Universiteit Luik zet Janssen Pharmaceutica een nieuwe stap in de samenwerking met Belgische academische onderzoekscentra.

Na eerdere samenwerkingsakkoorden met de Universiteiten van Gent (in 2015) en Hasselt (in 2012) kijkt het pharmaceutisch bedrijf deze keer over de taalgrens.

De samenwerking met Luik zal in de praktijk vorm krijgen op vijf domeinen:

  1. Versnellen en optimaliseren van klinische research door toetreding tot een pan-Europees project dat data-uitwisseling tussen onderzoekscentra faciliteert.
  2. Intensifiëren van het Fase-1 onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, type II diabetes, alzheimer, reumatoïde artritis en psoriasis.
  3. Interdisciplinaire samenwerking en uitwisseling van technologische en wetenschappelijke inzichten op het vlak van geneesmiddelenontwikkeling en -productie.
  4. Samenwerking ivm het zorgpad ter verbetering van de resultaten bij de patiënt.
  5. Mogelijke toegang tot het JLINX investerings- en incubatie model op de Janssen Campus in Beerse.

Tegelijk willen de ondertekenende partijen de kloof helpen overbruggen tussen academisch onderzoek aan universitaire instellingen en de farmaceutische industrie.

Daarom wordt in de samenwerking ook aandacht besteed aan competentie- en talentontwikkeling zowel bij studenten, docenten en professoren verbonden aan de universiteit, als bij researchers en medewerkers van Janssen.

In de praktijk zal dit vorm krijgen door middel van o.m. werkbezoeken, gastcolleges, workshops, stages, doctoraatsprojecten en uitwisseling van experten.