Eilanden als proeftuin voor innovatieve technologie

Provincie Friesland is de leider van dit project, dat onderzoekt in hoeverre eilanden het innovatievermogen van Europa kunnen versterken, waarvoor 1,4 miljoen euro beschikbaar is.

Trefwoorden: #innovatieve technologie, #INTERREG Europe, #onderzoeksterrein, #proeftuin, #Provincie Friesland

Lees verder

nieuws

( Foto: interreg © Hanne Nijhuis )

ENGINEERINGNET.NL - Eilanden zijn interessante onderzoeksterreinen omdat ze als kleinschalige proeftuinen dienen. "Als je levende organismen in een geïsoleerde omgeving plaatst, evolueren ze soms in een heel andere richting," legt projectleider Simon Tijsma uit.

"De gedachte is dat dit ook opgaat voor technologie. Op eilanden gelden andere selectiecriteria voor technologische ontwikkeling dan in stedelijke omgevingen. Je krijgt dan meer mogelijkheden voor innovatie. Dit project richt zich op de ontwikkeling van beleidsinstrumenten om die mogelijkheden te benutten."

Innovation Policies for Sustainable European Islands is het thema van het project Islands Innovation. INTERREG Europe gaf dit project een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro.

Tot de deelnemende partijen behoren overheids- en kennisinstellingen uit Denemarken, Estland, Madeira, de Azoren, Guadeloupe, de Noord-Egeïsche regio in Griekenland. De Nederlandse provincie Friesland is in dit project de leidende partner. Begrippen als zelfvoorzienend en circulair staan bij het project centraal.

Tijsma: "Als perifere regio zochten we naar betere profileringsmogelijkheden. We stelden een algehele verschuiving vast bij het oplossen van duurzaamheidsproblemen. Grootschalige technologie verschuift naar kleinschalige. Een ontwikkeling die uitstekend paste bij de provincie Friesland."

"We wilden vooral de Waddeneilanden als testgebied gebruiken voor nieuwe technologie. Biologisch gezien behoren ze tot de rijkste gebieden van Europa. Daaruit zijn twee opeenvolgende internationale projecten ontstaan: Cradle to Cradle Islands en Development to Dissemination. Het project Islands of Innovation is dus een voortzetting van een al eerder ingezette beleidslijn."

De projectontwikkeling kreeg een subsidie van 25.000 euro. Tijsma: "Het is niet eenvoudig een INTERREG Europe-aanvraag te ontwikkelen. De kunst is ideeën tastbaar en passend te maken. Met de steun van RVO.nl krijgen we hulp van een bureau dat gespecialiseerd in de methodiek en techniek van subsidieaanvragen."

INTERREG-adviseur Machtelijn Brummel hielp bij de projectaanvraag vanuit RVO.nl. "INTERREG Europe richt zich op projecten die bijdragen aan beleidsveranderingen. Dat moet duidelijk blijken uit de aanvraag. In dit geval was de keuze voor één thema belangrijk: Innovation of Environment."

"Projecten passen vaak bij verschillende thema’s, maar dat verkleint de kans op een succesvolle aanvraag," aldus Brummel. "Met ons advies is een duidelijke keuze gemaakt en aangegeven hoe het staande beleid wordt beïnvloed."