Investering van 9,36 miljoen euro voor Bio Base Europe Pilot Plant

EFRO Vlaanderen en Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) ondertekenden een overeenkomst voor een investering van 9,36 miljoen EURO in het kader van het IMPACT project.

Trefwoorden: #Bio Base Europe Pilot Plant, #biogebaseerd, #Down-Stream Processing, #EFRO, #gasfermentatie, #investering, #proeftuin

Lees verder

Nieuws

( Foto: Avecom )

ENGINEERINGNET.BE - Deze investering wordt gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Bio Base Europe Pilot Plant. Hiermee zal nieuwe onderzoeksinfrastructuur worden opgebouwd, specifiek voor gasfermentatie en Down-Stream Processing.

Gasfermentatie is een nieuwe duurzame technologie om afvalgassen zoals CO2 en syngas met behulp van micro-organismen om te zetten naar een brede waaier aan chemische stoffen. Het is een technologie met een groot potentieel op vlak van ‘carbon footprint’ reductie.

De Bio Base Europe Pilot Plant zal een unieke opschalingsfaciliteit voor gasfermentatie uitbouwen, om uit te groeien tot een wereldwijde referentie inzake gasfermentatie, en van Vlaanderen de proeftuin te maken voor deze duurzame technologie.

Down-Stream Processing omvat de isolatie en opzuivering van het eindproduct na de biotechnologische of chemische conversiestap. De Bio Base Europe Pilot Plant bouwt hiermee zijn Down-Stream Processing capaciteiten op hoog TRL (Technology Readiness Level) niveau verder uit. Dit zal toelaten om het potentieel van de fermentoren tot 15 m³ ten volle te benutten.

De Bio Base Europe Pilot Plant zorgt er voor dat bedrijven en onderzoekscentra toegang hebben tot state-of-the-art pilootinfrastructuur voor de biogebaseerde economie. Dit stelt Vlaanderen in staat om koploper te blijven op vlak van industriële biotechnologie én een belangrijke bijdrage te leveren aan de Europese innovatie agenda. Daardoor zal deze investering de economische ontwikkeling in de regio en ver daarbuiten stimuleren.

Op korte tijd groeide de Bio Base Europe Pilot Plant uit tot een lichtend voorbeeld en een voortrekker van de biogebaseerde economie in Vlaanderen en Europa.


ACHTERGROND
Bio Base Europe Pilot Plant is een proeffabriek voor de biogebaseerde economie. Ze helpt bedrijven bij de riskante en dure opschaling van laboratoriumprocessen naar industriële processen voor innovatieve biogebaseerde producten zoals bioplastics, biodetergenten, biosolventen, biochemicaliën, biomaterialen enz.

De Bio Base Europe Pilot Plant werd operationeel in 2011 en telt vandaag reeds meer dan 60 medewerkers. Sinds de oprichting werden reeds 180 projecten uitgevoerd in samenwerking met bedrijven uit binnen- en buitenland.

Door de proeffabriek kwam hun innovatie dichter bij de markt, nieuwe ontwikkelingen die heel wat jobs creëerden. Daarnaast is Bio Base Europe Pilot Plant partner in 26 publieke consortia met 123 partners.