Onderzoek naar ondergrondse opslag van zoet water

Deltares onderzoekt samen met KWR en Arcadis de haalbaarheid van grootschalige, ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam.

Trefwoorden: #Arcadis, #Deltares, #grondwater, #klimaatverandering, #KWR, #ondergrondse opslag, #zoet water

Lees verder

nieuws

( Foto: KWR )

ENGINEERINGNET.NL - In een delta met veel zout (grond)water is zoet water schaars. In combinatie met de mogelijke afname van de beschikbaarheid van zoet water als gevolg van klimaatverandering zijn er maatregelen nodig.

Uit verschillende kleinschalige praktijkproeven is al gebleken dat het mogelijk is om het neerslagoverschot in de winter op te slaan in de ondergrond. Als dit breder wordt toegepast is er in periodes van droogte meer zoet water beschikbaar, bijvoorbeeld als bron voor drinkwaterproductie, de glastuinbouw en de industrie.

Deze maatregel wordt nu nog gezien als een oplossing die slechts lokaal kan worden ingezet door eindgebruikers. Voor grootschalige inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoet water, met als doel te voorzien in de zoetwatervoorziening van Nederlandse kustgebieden, is dit onderzoeksproject in het leven geroepen.

Het onderzoek biedt inzicht in een aanvullende of alternatieve manier van waterbeheer op grote schaal. Dit wordt verricht in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland en Dunea. Evides werkt aan een klimaatbestendige drinkwatervoorziening en is betrokken bij dit initiatief. Het onderzoek loopt tot 2018.