Werkgeversorganisaties gaan nauwer samenwerken omtrent milieudossiers

Tijdens het 3de Vlaams Milieuforum, een organisatie van Agoria, essenscia, VCB en Voka, engageerden deze organisaties zich om nauwer samen te werken omtrent milieuthema’s.

Trefwoorden: #Agoria, #essenscia, #milieu, #VCB, #Vlaams Milieuforum, #VOKA, #werkgeversorganisaties

Lees verder

nieuws

( Foto: © Frederik Herregods )

ENGINEERINGNET.BE - Hoe ziet het nieuwe ‘Departement Omgeving’ eruit en wat zijn de gevolgen voor de bedrijven? Welke milieudossiers staan nog op ons te wachten? Hoe verloopt de samenwerking tussen overheid en industrie op vlak van leefmilieu? Hoe ervaart de industrie de Vlaamse milieuregelgeving op het terrein?

Over deze belangrijke vragen werd gediscussieerd in het Vlaams Parlement tijdens het derde Vlaams Milieuforum, waarop zowat 150 milieu-experten verenigd waren.

Het Vlaams Milieuforum werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door vier werkgeversorganisaties: Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Vlaamse Confederatie Bouw en Voka. “Samenwerking is cruciaal”, aldus de werkgevers. “Die samenwerking tussen werkgeversorganisaties willen we in de toekomst verdiepen en structureler organiseren.”

De milieu-uitdagingen zijn actueler dan ooit. De voorbije jaren leverde de industrie heel wat inspanningen op vlak van milieu. Zo werd er voor lucht en water een duidelijke daling gerealiseerd in het aandeel emissies en verontreinigde stoffen. De werkgevers pleiten dan ook voor een maximaal inzetten op resultaten, met een minimum aan deeldoelstellingen en administratieve rompslomp.

Daarenboven verwachten de werkgevers veel van het nieuwe Departement Omgeving. Sinds 1 april 2017 zijn de departementen ‘Leefmilieu, Natuur en Energie’ en ‘Ruimte Vlaanderen’ gefuseerd tot 1 departement.

Toch blijft de samenwerking met het bedrijfsleven essentieel. Door in Vlaanderen te focussen op een gunstig economisch klimaat met ruimte voor investeringen en innovaties, zullen de milieuwinsten blijven volgen.


Een belangrijke conclusie die gemaakt werd tijdens het forum was dat de industrie de voorbije jaren al heel wat inspanningen op het vlak van milieu leverde, maar dat er toch belangrijke uitdagingen zijn.

Administratieve vereenvoudiging en realistische milieudoelstellingen in lijn met de Europese regels zijn cruciale hefbomen om zowel de concurrentiepositie van bedrijven, als het leefmilieu in Vlaanderen verder te verbeteren.