Groen licht voor grensverleggende ’orgaan-op-chip 2.0’

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft het eerste project uit haar derde oproep goedgekeurd. Hiermee wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 4.5 miljoen euro in deze grensregio geïnvesteerd.

Trefwoorden: #Brightlands, #EFRO, #Interreg Vlaanderen-Nederland, #orgaan-op-chip, #organ-on-chip, #RegMed

Lees verder

research

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET - Van deze financiering komt ruim 2.2 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De behandeling van patiënten zal zich in de toekomst steeds meer richten op 'persoonlijke regeneratieve geneeskunde'. Dit is een nieuwe vorm van geneeskunde waarbinnen artsen patiënten behandelen door nieuwe huid, bot of zelfs een orgaan op te bouwen uit gekweekte cellen en biomaterialen.

Deze vorm van geneeskunde wekt grote verwachtingen wat betreft innovatieve en persoonlijke zorg, maar kent ook grote uitdagingen omdat het veel hoogwaardige kennis en techniek vereist.

Zowel België als Nederland willen hierin een kenniseconomie ontwikkelen om antwoorden te vinden op nieuwe uitdagingen en tegelijkertijd de werkgelegenheid in de regio duurzaam te versterken. Platformen zoals het Vlaamse RegMed en het Nederlandse Brightlands ondersteunen reeds nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg.

Om biomaterialen op grote schaal te kunnen testen, biedt een zogeheten 'orgaan-op-chip' nieuwe mogelijkheden. Dit zijn kleine plaatjes die een orgaan of weefsel nabootsen en waarop nieuwe biomaterialen direct kunnen worden getest in een lichaamsechte omgeving. Om deze chip te ontwikkelen en gereed te maken voor een brede introductie en gebruik, is een sterk partnerschap nodig van zowel academische als industriële partners.

‘Biomat’ creëert daarom een gloednieuwe microfluïdische chip: de 'orgaan-op-chip 2.0'. Deze chip wordt ingezaaid met stamcellen om een lichaamseigen orgaan of weefsel na te bootsen, voorzien van aan- en afvoer van micro-vloeistof en gevoelige sensoren om metingen te verrichten. Het vernieuwende aspect van deze chip is de driedimensionale (3D) omgeving die wordt gevormd, in tegenstelling tot klassieke celkweekplaten waarin cellen of weefsels op een vlak oppervlak groeien.

Bovendien wordt door middel van microfluïdica - zeer kleine kanaaltjes waarin vloeistoffen worden vervoerd - het transport van lichaamsvloeistoffen nagebootst. Om de functionaliteit van deze revolutionaire technologie aan te tonen, zullen demonstrators worden gebouwd op basis van drie soorten klinische toepassingen: bot, spier en op-chip gevasculariseerde bot of spier.