Greensoil gebruikt uniek procédé voor on site sanering vervuild grondwater

De Greensoil Group sloot een exclusieve Europese licentie-overeenkomst af met VITO voor het gebruik van een gepatenteerd procedé voor het on site reinigen van vervuild grondwater.

Trefwoorden: #bioreactor, #bodemsanering, #Greensoil, #grondwater, #MTBE, #vervuiling, #VITO

Lees verder

Techniek

( Foto: wasja / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - Na een grondige kennisoverdracht is Greensoil reeds een eerste grondwater­sanerings­project met de VITO-technologie gestart in de Antwerpse haven op een voormalige DOW-site.

Na deze test zal Greensoil de technologie inzetten in bodemsaneringsprojecten. Momenteel zijn er reeds twee andere saneringsprojecten met MTBE gepland.

VITO’s gepatenteerde technologie biedt hier een oplossing voor grondwater dat verontreinigd is met MTBE en TBA. Deze toeslagstoffen voor fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor een vaak voorkomende, historische vervuiling van bodem en grondwater, omdat ze moeilijk spontaan afbreken als ze in de bodem, en dus ook het grondwater, terecht komen.

De oplossing bestaat uit een combinatie van een unieke bacteriënmix en vervolgens in een mobiele bioreactor on site gebracht. Het vervuilde grondwater wordt opgepompt, ter plaatse met behulp van de bacteriën aëroob gezuiverd, en terug in de bodem gepompt.

De techniek werd door VITO al van lab tot pilootschaal bij verschillende klanten met succes gevalideerd, en wordt nu door Greensoil bewezen op industriële schaal.