Werken met buitenlandse ingenieurs

Naast een structurele krapte vertoont de arbeidsmarkt voor ingenieurs in ons land een mismatch tussen vraag en aanbod. In deze omstandigheden gaan bedrijven op zoek naar buitenlands talent.

Trefwoorden: #buitenland, #indeed.com, #ingenieur, #Skyline Communications, #Sofico, #vacature

Lees verder

HR

Download het artikel in

ENGINEERINGNET.BE - Zij worden daarin gesteund door arbeids­bemiddelings­diensten die ook streven naar maximale activering van het hier aanwezige potentieel.

Volgens Anouk Kon, Recruitment Evangelist, Employer Insights bij de vacaturewebsite Indeed.com, is er voor STEM-rollen (science, technology, engineering and maths) op de Europese en dus ook de Belgische arbeidsmarkt onvoldoende talent aanwezig om de aanwervingsbehoeften in te vullen.

“Bovendien vertoont de engineering-arbeidsmarkt in ons land een mismatch tussen wat werkgevers zoeken en wat ingenieurs te bieden hebben. In deze snel evoluerende technologische omgeving veranderen de gevraagde competenties voor ingenieurs voortdurend. Dus werven werkgevers liever jongere profielen aan die mee zijn met de allerlaatste technologie en is het voor meer ervaren ingenieurs moeilijker om een baan te vinden”, stelt Kon vast.

De mismatch blijkt ook uit cijfers van de VDAB. De laatste 12 maanden t.e.m. eind augustus 2017 ontving VDAB 9.096 vacatures voor ingenieurs. Desondanks waren er eind augustus bij de VDAB 2.376 werkzoekende ingenieurs ingeschreven, waaronder 149 met een nationaliteit van buiten de oorspronkelijke EU-15. Een derde van de werkzoekende ingenieurs is langdurig werkloos en ruim een is derde ouder dan 50 jaar.

Obstakels
Het is logisch dat werkgevers in de krappe arbeidsmarkt voor ingenieurs op zoek gaan naar buitenlands talent. “Dat klopt, want in Europa zijn er veel vooraanstaande ingenieursopleidingen en is engineeringtalent overal aanwezig”, bevestigt Kon.

“Maar deze mensen tonen weinig interesse om naar België te komen omdat er in hun eigen land al een groot aantal ingenieursjobs beschikbaar is.” Vormt de erkenning van buitenlandse diploma’s een obstakel voor buitenlandse ingenieurs om naar België te komen? “In sommige gevallen is het diploma niet erkend in België, hoewel de kandidaat eigenlijk volledig gekwalificeerd is”, stelt Kon vast.

Gert De Buck, International Labour Mobility Coordinator bij de VDAB, specificeert dat er over het algemeen weinig problemen zijn met diploma’s uit EU-landen en nog minder voor niet gereglementeerde beroepen, wat doorgaans het geval is voor ingenieursberoepen. Soms kan er volgens hem wel enige verwarring ontstaan over de gebruikte terminologie, zoals de benaming ‘industrieel ingenieur’ versus de internationale term ‘industrial engineer’.

Vormt de taalbarrière een obstakel? “Het technische jargon is niet altijd gemakkelijk te vertalen naar de moedertaal van de sollicitanten”, zegt Kon. “België telt ook drie landstalen, wat het voor hen moeilijk maakt om te begrijpen welke taal nodig is voor een bepaalde baan.”

Anderzijds merkt De Buck op: “In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zorgsector is voor ingenieursberoepen de kennis van het Nederlands of Frans niet de eerste prioriteit omdat de werktaal vaak het Engels is. Maar met het oog op integratie in ons land op langere termijn is de kennis van één of meerdere landstalen wel wenselijk.”

Cijfers: meer belangstelling voor job in België
De cijfers van de Vlaamse overheid over de aan niet-ingezetenen uitgereikte arbeidskaarten gaan niet specifiek over ingenieurs maar suggereren alvast een toenemend aantal buitenlandse ingenieurs. Tussen 2011 en 2016 steeg het aantal arbeidskaarten B voor ‘gespecialiseerde techniekers’ van 101 naar 318 en voor hooggeschoolden van 3.054 naar 4.598.

Volgens Indeed.com worden engineeringbanen in ons land vooral opgevuld door mensen die in België verblijven (87%). De meeste buitenlandse ingenieurs komen uit de buurlanden: Nederland (4,5%), Frankrijk (1,7%), het Verenigd Koninkrijk (1,05%) en Duitsland (0,80%).

Buiten Europa bestaat er een geringe belangstelling voor engineeringjobs in België, met name vanuit India (0,49%) en de Verenigde Staten (0,40%).

Overschotten uit Zuid-Europa naar Vlaanderen halen
“Terwijl de arbeidsmarkten in ons land en onze buurlanden dezelfde knelpuntberoepen kennen, waaronder ingenieurs, zijn er overschotten in Zuid-Europa”, merkt De Buck op.

“Het is onze taak om deze markten in evenwicht te brengen. Na de financiële crisis is de VDAB inmiddels al een vijftal jaren actief bezig met het aantrekken van hoogopgeleide buitenlandse werknemers om de structurele tekorten op de Vlaamse arbeidsmarkt in te vullen.

Daarbij wordt nauw samengewerkt met het Europese netwerk van arbeidsbemiddelingsdiensten EURES. In dit kader worden o.a. de ‘Work in Flanders days’ georganiseerd in het buitenland. Bijvoorbeeld in oktober in Lissabon, Toledo en Granada. In Lissabon was de VDAB samen met tien Vlaamse bedrijven ter plaatse aanwezig om ingenieurs te rekruteren.” (Zie kader)

Werkloze ingenieurs bijscholen
Daarnaast werkt de VDAB ook aan de activering van werkloze ingenieurs in ons land. Zo werd onlangs het WINWIN-project gestart, een samenwerking tussen de VDAB, universiteiten en bedrijven.

Langdurig werkloze ingenieurs kunnen in dit kader een bijscholingstraject volgen in combinatie met een bedrijfsstage en met behoud van hun werkloosheidsuitkering. Op die manier geven ze hun kennis en skills een update die aansluit bij de recentste ontwikkelingen in hun vakgebied.

Praktijkervaringen
Welke ervaringen hebben bedrijven met de aanwerving van buitenlandse ingenieurs? Corinne Martens, HR Manager bij softwarebedrijf Sofico: “Wij hebben enkele ingenieurs en hooggeschoolde mensen uit Portugal, Spanje en Turkije in dienst. Wegens de schaarste aan geschikte profielen in België plannen wij nog meer werknemers aan te trekken uit deze regio’s.

Overigens merken we dat in België steeds meer IT’ers zelfstandig worden. Ook steeds meer freelancers uit het Verenigd Koninkrijk bieden zich hier aan. Maar wegens onze sterke groei geven wij sowieso de voorkeur aan vaste aanwervingen.”

Frederik Vandenberghe, CFO bij de aanbieder van network management software Skyline Communications: “Van de 160 werknemers in ons Belgisch hoofdkwartier zijn er 25 à 30 hooggeschoolde buitenlanders, afkomstig uit tien landen. Aangezien onze voertaal Engels is, vormt taal geen barrière.

Bovendien spreken hoogopgeleide mensen vaak hetzelfde vakjargon waardoor de culturele verschillen (vooral met niet-Europeanen) afvlakken. Ook de overeenstemming van diploma’s is geen issue omdat we de nieuwe medewerkers vooraf uitgebreid testen.”


(foto bovenaan: © Skyline Communications)
door Luc Franco

KADER
Solliciteren in Lissabon voor een job ergens langs de Leie of de Schelde
Eind oktober organiseerde de VDAB een event in Lissabon. Een 450-tal geïnteresseerde sollicitanten schreven zich in voor de eerste kennismakingsdag. Op dag twee werden 76 geselecteerden uitgenodigd voor diepere interviews naast een aantal enkel op basis van hun cv. Op grond van de ervaring van de laatste vijf jaar verwacht Gert De Buck dat het event in Lissabon uiteindelijk tot 10 à 15 effectieve aanwervingen zal leiden.