Primeur: Gentse fabriek om non-ferro metaaldeeltjes uit bodemas te halen

Eind 2018 opent afvalverwerker Suez de eerste Europese fabriek om metaaldelen uit bodemas te recycleren, waaraan de Vlaamse regering 1 miljoen euro subsidie heeft toegekend.

Trefwoorden: #afvalverwerker, #bodemas, #energiecentrale, #non-ferro metaaldeeltjes, #recycleren, #Suez

Lees verder

Techniek

( Foto: Suez )

ENGINEERINGNET.BE - Bij het verbranden van afval in energiecentrales ontstaat bodemas, een restproduct dat waardevolle metalen bevat.

Normaal wordt bodemas alleen gebruikt voor laagwaardig hergebruik, zoals de aanleg van wegen en start- en landingsbanen. Maar Suez heeft in de afgelopen jaren een proces ontwikkeld, genaamd Valomet, om non-ferro metaaldeeltjes van 0 tot 20 millimeter uit bodemassen te halen.

Het Valomet-proces is in staat deze metalen tot een zuiverheid van 96% te recupereren. Het koperconcentraat wordt bijvoorbeeld teruggewonnen met een zuiverheid van circa 70%. Dit is ongeveer 30 keer hoger dan de zuiverheid van koperconcentraat dat door traditionele mijnbouw wordt verkregen.

Ook verbruikt het Valomet-proces 20 keer minder energie dan in de mijnbouw voor het delven van koper en het verkrijgen van koperconcentraat nodig is.

In 2015 startte Suez een proefproject in Gent om dit nieuwe proces uit te testen. Tijdens de duur van een jaar werden er circa 1.300 ton metaaldeeltjes aan bodemas onttrokken. Deze werden hergebruikt door metaalsmelterijen en metaalraffinaderijen. Het gaat daarbij om aluminium, koper, lood, goud, zilver en zink.

Suez is nu gestart met de bouw van een fabriek in de Gentse haven, die eind dit jaar operationeel moet zijn. Het doel is de capaciteit van de proefinstallatie te vertienvoudigen, om zo in 2019 12.000 ton per jaar te verwerken.

De fabriek gaat bodemas verwerken die afkomstig is van afvalenergiecentrales die Suez beheert in diverse Europese landen, zoals België, Engeland, Frankrijk en Polen.