Nieuw ’Energie Conversie park’ zet GFT om in groen gas

Het Gentse milieubedrijf OWS is gisteren van start gegaan met de bouw van de nieuwe biogasinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in Beerse. Een nieuwe stap in afvalverwerking.

Trefwoorden: #Beerse, #biogas, #biomethaan, #CO2, #CO2-uitstoot, #groen gas, #IOK, #OWS, #vergistingsinstallatie, #WKK

Lees verder

Techniek

( Foto: OWS )

ENGINEERINGNET.BE - De Inter­commu­nale Ont­wikkelings­maat­schap­pij voor de Kempen (IOK Afvalbeheer) beschikt reeds over een composteringsinstallatie voor GFT.

Door de integratie van een bijkomende biogasstap kan het potentieel van het GFT beter benut worden en zal er dus niet alleen compost maar ook (groene) elektriciteit en warmte geproduceerd worden.

Deze bijkomende (voor-)vergisting levert biogas dat omgezet kan worden in (hernieuwbare) elektriciteit en/of (groene) warmte. Daarnaast blijft de installatie uiteraard kwalitatieve compost leveren en zal de totale verwerkingscapaciteit van de installatie stijgen.

OWS zal een ‘DRANCO’-reactor van 2.775 m³ bouwen in Beerse, goed om op jaarbasis tot 35.000 ton GFT te behandelen en vergisten. Het jaarlijkse geproduceerde biogas heeft een energetisch equivalent van ongeveer 18 GWh. Het grootste deel van het gas zal ter plaatse omgezet worden in elektriciteit om de elektriciteitsbehoefte van de site te kunnen dekken.

Ongeveer een vierde van het gas zal opgezuiverd worden tot biomethaan (verwijdering van CO2) en in het gasnet geïnjecteerd worden. Deze hoeveelheid gas is net voldoende om alle gebouwen in de Kolonie Merksplas, een belangrijke erfgoedsite op 5 km afstand, met energie te bevoorraden.

In de gebouwen van de Kolonie zou dan een warmte­kracht­koppeling (WKK) komen die behalve warmte ook elektriciteit produceert voor de gebouwen. De voorbereidingen voor deze opzuivering tot aardgaskwaliteit (‘biomethaan’ of ‘groen gas’) en injectie in het aardgasnet zijn lopende.

Europa telt al meer dan vijfhonderd biomethaaninstallaties en in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zweden gebeurt dit reeds op grote schaal. Deze installatie zal een primeur zijn voor Vlaanderen.

De leveringsomvang voor OWS heeft een waarde van ongeveer 7,2 miljoen euro en in november 2018 wordt het eerste biomethaan verwacht.