Meer faillissementen in Brussel dan in Wallonië

Uit de nieuwste Graydon Barometer faillissementen blijkt dat het Brusselse gewest tijdens het eerste trimester van dit jaar meer faillissementen telde dan het Waalse gewest.

Trefwoorden: #Brussels Gewest, #failliet, #faillissement, #Graydon, #Vlaanderen, #Waals Gewest

Lees verder

HR

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - Het aantal faillissementen in België is in het eerste trimester van 2018 met 5,3% gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar zijn in totaal 2.946 bedrijven failliet verklaard. Brussel noteerde de zwaarste maand ooit met 334 faillissementen. Afgelopen trimester kende het Brusselse gewest zijn zwaarste periode ooit met 860 uitspraken (+ 63,8%).

Uit de analyse van Graydon valt op dat de stijging van het aantal Brusselse faillissementen over zo goed als alle sectoren is gespreid. De constateringen voor het Brusselse gewest staan in schril contrast tot de twee andere gewesten.

In Vlaanderen zet de dalende trend zich door. In het Vlaamse gewest daalde het aantal faillissementen tijdens het eerste trimester met 11% (1.345 uitspraken). Waarmee Vlaanderen dit jaar het laagste niveau sinds 2008 bereikt.

Ook in het Waalse gewest daalde het aantal faillissementen met 2,4% en kwam daarmee uit op 728 uitspraken tijdens de eerste drie maanden van 2018.

Afgelopen eerste trimester kwamen er 5.197 jobs op de tocht te staan als gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat is een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met +3,7%. Ook deze stijging is een Brusselse aangelegenheid waar we 1.572 jobs tellen of een stijging ten opzichte van het eerste trimester verleden jaar met 62%.

Gedurende het eerste trimester van 2018 neemt de bouwnijverheid met 536 faillissementsuitspraken (+10,3 %) de hoofdmoot van het aantal faillissementen voor haar rekening. Dit terwijl het aantal faillissementen binnen de horecawereld daalt naar 522 uitspraken (-6%).

De transportwereld kent met 140 faillissementen (+28,4%) gedurende het eerste trimester het zwaarste eerste trimester ooit.