Nederlands-Vlaamse samenwerking zet in op 90% CO2-reductie in 2050

Elf multinationale ondernemingen uit Zuid-West Nederland en West-Vlaanderen pakken samen de uitdaging op om aan de in Parijs gestelde doelen van 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 te werken.

Trefwoorden: #België, #CO2, #CO2-uitstoot, #grensoverschrijdend, #mulitnationaal, #Nederland, #North Sea Port, #samenwerking, #SDR, #Smart Delta Resources

Lees verder

Nieuws

( Foto: North Sea Port )

ENGINEERINGNET.BE - Daarnaast willen zij een substantiële bijdrage leveren aan het aankomende Klimaatakkoord. Dit doen zij via het grens­over­schrij­dende samenwerkings­verband Smart Delta Resources (SDR).

Aan Nederlands onderzoeksbureau CE Delft werd gevraagd om samen met de bedrijven een routekaart te ontwikkelen met maatregelen, die vanaf 2018 nodig zijn om deze doelen te bereiken.

De maatregelen zijn opgenomen in de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region’, die aangeboden werd aan de Tweede Kamer en de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland.

In de roadmap zijn drie strategische prioriteiten geformuleerd: elektriciteit en waterstof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag en gebruik (CCS en CCU). De drie prioriteiten zijn vervolgens vertaald in 8 concrete projecten.

Bij uitvoering ervan kan dit leiden tot het beoogde effect van CO2-reductie tot -90% in 2050. Het gaat om onder meer een waterstofnetwerk voor uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van 100 MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve van de opslag van CO2 en het project steel to chemicals, waarbij restromen van de staal- en chemische industrie worden omgezet in synthesegas.

De SDR bedrijven liggen relatief dicht bij elkaar en door onderlinge samenwerking kunnen zij een hogere CO2-reductie realiseren dan wanneer zij de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven.

De bij SDR aangesloten bedrijven starten nu met de uitwerking van deze projecten en hebben daarvoor budget en menskracht vrijgemaakt. Realisatie van deze projecten hangt echter af van meerdere externe factoren.

Daarom zoekt SDR uitdrukkelijk de samenwerking met overheden, netwerkbedrijven en andere stakeholders. Het gaat hierbij vooral om investeringen in infrastructuur, de ontwikkeling van technologie, regelgeving, regionale inpassing en de prijsontwikkeling van onder andere CO2, energie en olie.

Minstens zo belangrijk is daarnaast de voorwaarde dat de concurrentiekracht en de continuïteit van de SDR bedrijven bij de uitvoering van de projecten behouden blijft. Dit kan enkel als er voor de bedrijven ook een internationaal gelijk speelveld is. Dit vereist een realistische aanpak.


Over SDR
Smart Delta Resources (SDR) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 11 multinationale ondernemingen in de regio West-Brabant, Zeeland en de Kanaalzone van Gent, hier aangeduid als de Delta regio.

Dit samenwerkingsverband wordt ondersteund door de provincie Zeeland, North Sea Port en Economische Impuls Zeeland. De 11 bedrijven zijn: Arcelor Mittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, ICL-IP, LambWeston-Meijer, Sabic, Trinseo, Yara, Zeeland Refinery.