Antwerpse haven en Fluxys zoeken oplossing rond CO2-opvang

Het Havenbedrijf Antwerpen en gasinfrastructuurbedrijf Fluxys gaan samenwerken om oplossingen te zoeken in verband met de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2.

Trefwoorden: #CO2, #CO2-uitstoot, #energietransitie, #Fluxys, #Havenbedrijf Antwerpen, #klimaatdoelstelling

Lees verder

Techniek

( Foto: Antwerps Havenbedrijf )

ENGINEERINGNET.BE - De klimaatdoelstelling om in 2030 de CO2-uitstoot in België 35% lager te hebben dan in 2005 is een stevige uitdaging.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “De industrie in de haven van Antwerpen is een centrale economische krachtbron voor België en heeft de jongste jaren hard gewerkt aan verduurzaming. Op het vlak van CO2-uitstoot is echter een havenbrede aanpak nodig.”

Het Havenbedrijf Antwerpen en gasinfrastructuurbedrijf Fluxys geloven in dit verband dat de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2 voor de industrie een belangrijk middel is in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Ze bundelen daarom hun krachten om concreet verdere stappen in die richting te zetten en op die manier de energietransitie mee te helpen vormgeven.

In een eerste fase onderzoeken de beide bedrijven de haalbaarheid van de oplossingen om bij de industrie in de haven CO2 op te vangen, het opgevangen CO2 per pijpleiding of per schip te vervoeren en het te hergebruiken of op te slaan.

De bedoeling is om samen de schouders te zetten onder concrete projecten als de haalbaarheidsstudie positief is.