Belgische cyberveerkracht: tijd voor actie

Snelle technologische innovatie leidt tot risico's voor Belgische bedrijven. Experts van Agoria, LSEC en IBM deelden hun visie tijdens de IBM Security Summit Belgium 2019.

Trefwoorden: #Agoria, #België, #beveiliging, #cybersecurity, #Cyberveerkracht, #IBM, #IBM Security Summit, #innovatie, #IoT, #LSEC, #maakindustrie

Lees verder

Techniek

( Foto: Agoria )

ENGINEERINGNET.BE - Afhankelijk van hun omvang en sector moeten veel bedrijven in België het hoofd bieden aan uitdagingen op vlak van beveiliging.

"Het zijn vooral familiebedrijven die achteropraken en bedrijven in de maakindustrie", vertelt Yves Schellekens, Business Group Leader Digital bij Agoria.

Luc Dooms, lid van de Raad van Bestuur van de toonaangevende beveiligingsorganisatie LSEC, stelt: "Voor familiebedrijven is het moeilijk om de juiste IT- en beveiligingsmedewerkers aan te trekken, vanwege concurrentie met grote bedrijven om mensen binnen te halen."

Schellekens en Dooms vrezen voor de impact van nieuwe technologieën zoals IoT in de maakindustrie. Bedrijven starten IoT-toepassingen op zonder zich volledig bewust te zijn van de risico's die deze voor hun organisatie meebrengen.

Jean-Michel Lamby, Associate Partner bij IBM Security: "Eerst moet je die risico's identificeren en daarna moet je manieren vinden om ze onder controle te krijgen. Ook vandaag zijn er oplossingen terwijl technologie zich sneller ontwikkelt dan ooit."

"Bedrijven zien beveiliging vaak als een belemmering voor innovatie en niet als een enabler. Daarom is het zo belangrijk om de taal van bedrijven te spreken en business en cyberrisico's met elkaar in verband te brengen. Zo wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde van cyberveerkracht voor de onderneming is."

Schellekens voegt toe: "Dat betekent dat ook andere afdelingen zoals de marketing moeten worden betrokken, en niet alleen IT en beveiliging."

Ook de menselijke factor is onmisbaar. "30 tot 40% van alle beveiligingsincidenten is het gevolg van menselijk gedrag. Daarom is er behoefte aan een gedragscode voor medewerkers."

Lamby vindt dat beveiligingsoplossingen ook risicogebaseerd moeten zijn. "Veel bedrijven neigen ertoe zich alleen met de minimale wettelijke vereisten in overeenstemming te brengen terwijl ze beter hun beveiligingsrisico's zouden beoordelen en nagaan welk niveau aanvaardbaar is voor hun business."